สาระงานออกแบบ

 

thaicommunity.jpg

สำหรับ สถาปนิกมวลชน แล้ว มีอีกงานที่น่าสนุกไม่แพ้ "ร้านค้าชุมชน" ของ อาข่า ที่ชื่อ อาหล่อ คือ งานออกแบบ "ร้านข้าวแกง" + "วินมอเตอร์ไซต์"

  • Hits: 1203
AsianFloatingMarket.jpg

จังหวัดปราจีนบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้พิจารณาเห็นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

  • Hits: 1926
WorldBuddhistPark.jpg

จังหวัดปราจีนบุรีเห็นว่าพุทธอุทยานโลกควรที่จะได้มีสถานที่แสดงถึงการระลึกคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันยิ่งใหญ่ ในปีสัมพุทธชยันตี 2600 ปี

  • Hits: 1874

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.