แบบบ้านมวลชน

แบบพิมพ์เขียว สำหรับยื่นกู้ธนาคาร - ยื่นขออนุญาติก่อสร้าง


แบบน่าสนใจ ที่ได้รับความนิยม

Restaurant

Restaurant

- ห้องนอน 1 ห้องน้ำ- - ห้องครัว - ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: - ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: - บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
กุฏิไม่บาน

กุฏิไม่บาน

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 67.5 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 675,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
ตึกไม่บาน

ตึกไม่บาน

- ห้องนอน 4 ห้องน้ำ - ห้องครัว - ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 276 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 2,760,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านขนมปังขิงประยุกต์

บ้านขนมปังขิงประยุกต์

2 ห้องน้ำ 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 115.8 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,158,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านงามง่าย

บ้านงามง่าย

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 70 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 700,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านฉันฝันถึง

บ้านฉันฝันถึง

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 74.4 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 744,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านชานเมือง

บ้านชานเมือง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 63 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 630,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านชานเรือนอีโคดีไซน์

บ้านชานเรือนอีโคดีไซน์

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 50 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 500,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านต้านพายุ

บ้านต้านพายุ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 160 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,600,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง

บ้านทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 54 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 540,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านนกน้อยทำรังแต่พอตัว

บ้านนกน้อยทำรังแต่พอตัว

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 50 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 500,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านนักฝัน

บ้านนักฝัน

- ห้องนอน - ห้องน้ำ - ห้องครัว - ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: - ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: - บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านนี้ลูกสาวสวย

บ้านนี้ลูกสาวสวย

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 115.5 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,155,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านฟ้าใหม่

บ้านฟ้าใหม่

1 ห้องนอน2 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 81 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 810,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านภูมิแพ้

บ้านภูมิแพ้

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 134.9 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,349,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท


โปรแกรมคำนวณเงินกู้

บาท
บาท
%
year
%

บาท monthly
บาท monthly
บาท year
%
บาท year
บาท year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

Calculation tables

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.