แบบบ้านมวลชน

แบบพิมพ์เขียว สำหรับยื่นกู้ธนาคาร - ยื่นขออนุญาติก่อสร้าง


แบบน่าสนใจ ที่ได้รับความนิยม

บ้านสไตล์ไทยร่วมสมัย

บ้านสไตล์ไทยร่วมสมัย

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 100 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,000,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านหลังคาทรงสูง

บ้านหลังคาทรงสูง

1 ห้องนอน - ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 26.25 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 262,500 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านอบอุ่นอิ่มเอม

บ้านอบอุ่นอิ่มเอม

2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 104 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,040,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านอุ่นไอรัก

บ้านอุ่นไอรัก

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 45 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 450,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเฉลียงลม

บ้านเฉลียงลม

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 108.8 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,088,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเพื่อแม่

บ้านเพื่อแม่

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 118.25 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,182,500 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเรียบง่ายในสองสไตล์ตะวันออก-ตะวันตก

บ้านเรียบง่ายในสองสไตล์ตะวันออก-ตะวันตก

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 94.5 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 945,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเรือนขยายหนึ่งแสนบวกๆ

บ้านเรือนขยายหนึ่งแสนบวกๆ

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ - ห้องครัว - ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 20 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 200,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเรือนแถวไม้บาน

บ้านเรือนแถวไม้บาน

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 54 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 540,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเรือนแฝด

บ้านเรือนแฝด

4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ - ห้องครัว 2 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 42 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 420,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเรือนแฝด 2

บ้านเรือนแฝด 2

4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว 2 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 96 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 960,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเรือนไทยประยุกต์

บ้านเรือนไทยประยุกต์

2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 130.56 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,305,600 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านเอนกายเอกเขนก

บ้านเอนกายเอกเขนก

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 56 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 560,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านแรงอธิษฐาน

บ้านแรงอธิษฐาน

2 ห้องนอน 1 ห้องน้า 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 111 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,110,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านโซ่ทองคล้องใจอิฐ

บ้านโซ่ทองคล้องใจอิฐ

1 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 128 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 256,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท


โปรแกรมคำนวณเงินกู้

บาท
บาท
%
year
%

บาท monthly
บาท monthly
บาท year
%
บาท year
บาท year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

Calculation tables

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.