บ้านชั้นเดียว

กุฏิไม่บาน

กุฏิไม่บาน

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 67.5 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 675,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านขนมปังขิงประยุกต์

บ้านขนมปังขิงประยุกต์

2 ห้องน้ำ 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 115.8 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,158,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านงามง่าย

บ้านงามง่าย

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 70 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 700,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านฉันฝันถึง

บ้านฉันฝันถึง

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 74.4 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 744,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง

บ้านทรงปั้นหยาใต้ถุนสูง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 54 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 540,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านนกน้อยทำรังแต่พอตัว

บ้านนกน้อยทำรังแต่พอตัว

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 50 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 500,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านนี้ลูกสาวสวย

บ้านนี้ลูกสาวสวย

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 115.5 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,155,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านฟ้าใหม่

บ้านฟ้าใหม่

1 ห้องนอน2 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 81 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 810,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านมวลชนสองแสนบวก

บ้านมวลชนสองแสนบวก

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 28.8 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 288,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านรักษ์ธรรมชาติ

บ้านรักษ์ธรรมชาติ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 120 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,200,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านรังรักทรงปั้นหยา

บ้านรังรักทรงปั้นหยา

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 52 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 520,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสองชั้นห้องใต้หลังคา

บ้านสองชั้นห้องใต้หลังคา

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 62 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 620,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 4,000.00 บาท
บ้านสามดรุณ

บ้านสามดรุณ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 136 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,360,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสามดรุณ 1

บ้านสามดรุณ 1

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 115.2 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,152,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านหลังคาทรงสูง

บ้านหลังคาทรงสูง

1 ห้องนอน - ห้องน้ำ - ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 26.25 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 262,500 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท


โปรแกรมคำนวณเงินกู้

บาท
บาท
%
year
%

บาท monthly
บาท monthly
บาท year
%
บาท year
บาท year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

Calculation tables

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.