บ้านสองชั้น

บ้านชานเมือง

บ้านชานเมือง

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 63 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 630,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านชานเรือนอีโคดีไซน์

บ้านชานเรือนอีโคดีไซน์

1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 50 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 500,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านต้านพายุ

บ้านต้านพายุ

3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 160 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,600,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านนักฝัน

บ้านนักฝัน

- ห้องนอน - ห้องน้ำ - ห้องครัว - ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: - ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: - บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านภูมิแพ้

บ้านภูมิแพ้

3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 134.9 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,349,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านมนุษย์มีล้อ

บ้านมนุษย์มีล้อ

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 290 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 2,900,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านระเบียงจันทร์

บ้านระเบียงจันทร์

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ 2 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 153.6 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,536,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านระเบียงลม

บ้านระเบียงลม

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 80 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 800,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านลานเสน่ห์

บ้านลานเสน่ห์

4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องครัว
 • พื้นที่ใช้สอย: 248 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 2,480,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสวยด้วยลายบัว

บ้านสวยด้วยลายบัว

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 70 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 700,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสวยด้วยลายบัวร่วมสมัย

บ้านสวยด้วยลายบัวร่วมสมัย

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 2 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 128 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,280,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสองชั้นห้องใต้หลังคา

บ้านสองชั้นห้องใต้หลังคา

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 62 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 620,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 4,000.00 บาท
บ้านสองช่วงชีวิต

บ้านสองช่วงชีวิต

2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 57 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 570,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสามช่วงชีวิต

บ้านสามช่วงชีวิต

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 124 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,240,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท
บ้านสไตล์รีสอร์ท

บ้านสไตล์รีสอร์ท

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 1 ห้องครัว 1 ห้องรับแขก
 • พื้นที่ใช้สอย: 293 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 1,400,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 3,000.00 บาท


โปรแกรมคำนวณเงินกู้

บาท
บาท
%
year
%

บาท monthly
บาท monthly
บาท year
%
บาท year
บาท year

Overview

Principal
Interest
Total

Principal
Interest
Maintenance
Property taxes
Insurance
Rental income

Calculation tables

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.