แบบอพาร์ทเม้นต์


แบบพิมพ์เขียว สำหรับยื่นกู้ธนาคาร - ยื่นขออนุญาติก่อสร้าง

Ap001

Ap001

3 ชั้น 11 ห้อง 4.9 x 5.75 ตรม. 10 x 17 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 348 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 2,784,000 - 3,306,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap002

Ap002

3 ชั้น 14 ห้อง 4 x 6.25 ตรม. 15 x 17 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 672 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 5,712,000 - 6,384,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap003

Ap003

3 ชั้น 33 ห้อง 4 x 5 ตรม. 18 x 31 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,305 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 11,093,000 - 12,398,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap004

Ap004

5 ชั้น 40 ห้อง 3.6 x 5.65 ตรม. 12 x 31 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,290 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 10,965,000 - 12,255,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap005

Ap005

3 ชั้น 36 ห้อง 4.55 x 4.9 ตรม. 15 x 24 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,110 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 9,435,000-10,545,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap006

Ap006

5 ชั้น 36 ห้อง 3.6 x 4.5 ตรม. 15 x 24 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,110 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 9,435,000 - 10,545,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap007

Ap007

5 ชั้น 44 ห้อง 3.8 x 5.5 ตรม. 13 x 19 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,235 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 12,350,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap008

Ap008

5 ชั้น 53 ห้อง 3.8 x 5.5 ตรม. 16.7 x 27.7 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,950 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 19,500,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap009

Ap009

7 ชั้น 50 ห้อง 3.5 x 7 ตรม. 18 x 27.1 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 2,800 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 28,000,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap010

Ap010

5 ชั้น 32 ห้อง 3.95 x 5.9 ตรม. 13.8 x 18.8 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 1,280 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 12,800,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap011

Ap011

5 ชั้น 30 ห้อง 4 x 5.65 ตรม. 10 x 19.3 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 965 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 965,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap012

Ap012

6 ชั้น 67 ห้อง 4 x 5.2 ตรม. 12.3 x 37.3 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 2,700 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 27,000,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
AP013

AP013

7 ชั้น 92 ห้อง 4 x 5.2 ตรม. 12.3 x 37.5 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 3,200 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 32,000,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap014

Ap014

5 ชั้น 85 ห้อง 3.4 x 6 ตรม. 15.5 x 38.2 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 2,900 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 29,000,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท
Ap015

Ap015

4 ชั้น 59 ห้อง 3.8 x 6.2 ตรม. 28 x 32 เมตร
 • พื้นที่ใช้สอย: 3,500 ตรม.
 • ราคาก่อสร้างโดยประมาณ: 35,000,000 บาท
 • ราคาแบบพิมพ์เขียว: 200,000.00 บาท

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.