พิเศษสุด

โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับเดือนนี้
ออกแบบ พร้อมยื่นขออนุญาติก่อสร้าง เพียง
190,000 บาท ทุกโครงการ

ปรึกษา และวิเคราะห์พื้นที่เบื้องต้น ฟรี!!! ( ข้อกฏหมาย จำนวนห้องที่สามารถสร้างได้ ราคาก่อสร้างโดยประมาณ)
สนใจติดต่อ 095 1206050

Apartment Design & Build Service

บริการออกแบบและก่อสร้าง อพาร์ทเม้นต์ คอนโด โรงแรม

ออกแบบเขียนแบบเพื่อขออนุญาต วิเคราะห์โอกาสอันพึงได้ โดยให้ความสำคัญในการออกแบบ วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ของทำเลที่ตั้ง ตัวบทกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เจ้าของโครงการได้ใช้ศักยภาพของพื้นที่สูงสุด รวมถึงติดต่อขออนุญาตก่อสร้าง ติดต่อสถาบันการเงิน และ รับปลูกสร้างในงบประมาณของคุณ

แบบสำเร็จรูป

แบบอพาร์ทเม้นต์ พร้อมยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ทันที เกือบ 100 แบบ จากประสบการณ์การออกแบบ 10 กว่าปี
ชม แบบอพาร์ทเม้นต์ สำเร็จรูป

ปรับแบบตามพื้นที่

การออกแบบอพาร์ทเม้นต์ เป็นการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด การปรับแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง

ออกแบบใหม่

สำหรับท่านที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งด้านอาคาร ลักษณะของพื้นที่ หรือการใช้สอยอื่นๆ ออกแบบโดยสถาปนิกวิศวกรที่ออกแบบก่อสร้างอพาร์ทเมนต์มาแล้วเกือบร้อยกว่าหลัง

ยื่นขออนุญาติก่อสร้าง

ติดต่อขอนุญาตก่อสร้าง จนได้ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ด้วยประสบการณ์ในการยื่นแบบมาแล้วทั่วประเทศ

ติดต่อสถาบันการเงิน

ช่วยท่านติดต่อประสานงานสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และวางแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณและระยะเวลา

ก่อสร้างอาคาร

รับปลูกสร้างอาคารของท่านจากแบบที่ท่านเลือก ในราคาที่ท่านพอใจ จากประสบการณ์การออกแบบและก่อสร้างอพาร์ทเม้นต์มาอย่างยาวนาน

ขั้นตอนการให้บริการออกแบบ

1 : วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานออกแบบ
Steps 1 : วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นสำหรับงานออกแบบ

ส่ง ข้อมูลเบื้องต้น ที่จำเป็นสำหรับการออกแบบ ให้ ทีมงาน
* ข้อมูล เบื้องต้นของบ้านหรืออาคารที่ท่านต้องการให้เราออกแบบ อาทิเช่น ที่อยู่ สถานที่ก่อสร้าง, ขนาดที่ดิน(กว้างxยาว), ขนาดถนนหน้าที่ดิน(เมตร), ทิศ, ลักษณะบริเวณพื้นที่โดยรอบ,จำนวนห้องที่ต้องการ,งบประมาณที่ตั้งไว้เบื้องต้น
* ความต้องการพิเศษ อื่น ๆ เพื่อให้เราออกแบบหรือให้คำแนะนำ

ส่งข้อมูล โดยการ คลิกไปที่หน้า ติดต่อฝ่ายออกแบบ เพื่อส่งข้อมูลให้ ทีมงาน 

หลังจากได้ข้อมูล ทีมงานจะทำการวิเคราะห์พื้นที่ และข้อมูลเบื้องต้นแก่ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2 : แจ้ง รายละเอียดแผนการทำงาน และ ค่าบริการออกแบบ
Steps 2 : แจ้ง รายละเอียดแผนการทำงาน และ ค่าบริการออกแบบ

ทีมงาน จะติดต่อท่านกลับทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมลล์ หรือ ช่องทางอื่นๆ เกี่ยวกับรายละเอียดแผนการทำงานและค่าบริการให้ท่าน เพื่อพิจารณา ซึ่งจะประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
* ขอบเขตของงาน
* ขั้นตอนการทำงาน
* ค่าบริการ และ ขั้นตอนการชำระค่าบริการ

3 : ทำสัญญาว่าจ้างออกแบบ
Steps 3 : ทำสัญญาว่าจ้างออกแบบ

ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับคู่สัญญา ขอบเขตงาน ขั้นตอนการทำงาน ค่าบริการออกแบบ และขั้นตอนการชำระค่าบริการ

4 : การออกแบบร่าง (ในการณีปรับแบบ หรือออกแบบใหม่)
Steps 4 : การออกแบบร่าง ( Preliminary Design )

ทีมงาน จะส่งรายละเอียดของแบบแปลน รูปด้านอาคาร และรายละเอียดของแบบที่เกี่ยวข้องไปให้ท่านตามขั้นตอนของงาน โดยเริ่มดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติและเซ็นต์สัญญาจากท่าน ทีมงาน จะรวบรวมความต้องการและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการออกแบบร่างตามความต้องการของท่าน แล้วจึงส่งรายละเอียดแบบแปลน รูปด้าน เพื่อให้ท่านพิจารณา ปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขแบบ โดยขั้นตอนนี้จะส่งแบบร่างให้ท่านพิจารณาประมาณ 2-3 ครั้ง จนได้ข้อสรุป และ อนุมัติให้ดำเนินการในขั้นต่อไป

5 : เขียนแบบก่อสร้าง (การณีปรับแบบ หรือออกแบบใหม่)
Steps 5 : ออกแบบรายละเอียดและเขียนแบบก่อสร้าง ( Detail Design and Working Drawing )

เมื่อได้สรุปแบบและได้รับอนุมัติแบบจากท่านแล้ว ทีมงาน แปลนบ้าน จะดำเนินการออกแบบ รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานระบบ และลงมือเขียนแบบเป็นแบบก่อสร้าง(พิมพ์เขียว) เพื่อใช้ในการขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานราชการ

6 : ส่งมอบแบบก่อสร้าง
Steps 6 : ส่งมอบแบบก่อสร้าง

* ( สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด ) ทางทีมงาน จะส่งผลงานซึ่งเป็นแบบพิมพ์เขียว และรายละเอียด ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการคำนวณทาง วิศวกรรมโครงสร้าง ใบเซ็นต์แบบของสถาปนิกและวิศวกรให้กับท่าน โดยวิธี การส่งพัสดุไปรษณีย์ ตามรายละเอียดที่อยู่ เพื่อนำแบบพิมพ์เขียวไปยื่นขออนุญาตจากทางราชการและใช้ในการก่อสร้างต่อไป

* ( สำหรับลูกค้ากรุงเทพฯและปริมลฑล ) เมื่อเขียนแบบพิมพ์ก่อสร้างและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ คำนวณวิศวกรรมโครงสร้าง ใบเซ็นต์แบบของสถาปนิกและวิศวกร พร้อมเอกสารประกอบการยื่นขอ อนุญาตจากทางราชการ ทางทีมงานจะบริการ ยื่นขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ (ท่านไม่ต้องดำเนินการเอง) จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง แล้ว จึงส่งมอบงานซึ่งเป็นแบบพิมพ์เขียวที่ได้รับการประทับตราจากทางราชการ โดยท่านสามารถมารับแบบ ด้วยตัวท่านเอง หรือให้ท่านเราจัดส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

ท่านสามารถเลือกรูปแบบอพาร์ทเม้นต์ของท่านได้ดังนี้

แบบอพาร์ทเม้นต์สำเร็จรูป

แบบสำเร็จรูป พร้อมยื่นขออนุญาติก่อสร้างได้ทันที
ชมแบบอพาร์ทเม้นต์สำเร็จรูป

ปรับจากแบบสำเร็จรูป

ปรับแบบ จากแบบอพาร์ทเม้นต์สำเร็จรูป เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

ออกแบบใหม่

ออกแบบโดยสถาปนิกวิศวกร ตามความต้องการของท่าน

รูปแบบอื่นๆ

รูปแบบและเงื่อนใขอื่นๆ ตามความต้องการของท่าน

ผลงานออกแบบและก่อสร้างที่ผ่านมาบางส่วน

21
1
3แปลน2
185338 182207151847158 2632306 n
a4
252129 182207528513787 3528563 n
183998 182207698513770 1654229 n
i4
16
23
i5
26
a3
untitled-1260438
3แปลน1
20140211-บ้านรัตนวัตน์-046
a6
a1
3แปลน7
-1250982
15
8
untitled-1250500
10
17
21
60832 1585250002285 1209642 n
7
167791 1787856387318 2157690 n
25
2
100
540383 4423560558275 945955410 n
2
i3
wichai04
252009 182207458513794 8031647 n
3แปลน3-5
252027 182220638512476 5968557 n
24
469318 4002565473661 808909310 o
03
47334 1559294393411 2315712 n
i9
252176 182220871845786 3355048 n
24
3รูปด้าน
185488 182206848513855 4976783 n
a2
22
3plan
3แปลน6
223014 182207778513762 2040420 n
132775 1787835466795 2793851 o
2010-06-25 16.19.20
i7
184028 182207901847083 6230333 n
2
a5
09

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.