กฏหมายไกล้บ้าน:พื้นที่ว่างระหว่างห้องแถว

22 September 2011

space1

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง โดยเรื่องของเรื่องก็คือ ทางโครงการได้หลอกขาย(หรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์) ที่ดินที่ถือได้ว่าเป็นที่ว่างระหว่างอาคารให้แก่ผู้ซื้อ ซึ่งเมื่อซื้อไปแล้วก็ไม่สามารถทำการปลูกสร้างอะไรบนที่ผืนนี้ได้ เพราะเป็นพื้นที่ว่างตามกฎหมายนั่นเองครับ เรื่องเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นครับหากผู้ซื้อท่านนั้นรู้กฎหมายที่ว่า

ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ต้องมีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร
ห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างติดต่อกันไม่ถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไม่ถึง ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย แต่มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวนั้นกว้างน้อยกว่า ๔ เมตร ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถว แต่ให้ถือเสมือนว่าห้องแถวหรือตึกแถวนั้นสร้างต่อเนื่องเป็นแถวเดียวกัน

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดหรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ที่พักมูลฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอื่นใดที่จะขัดขวางทางเดินร่วมไม่ได้

กฎหมายนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านต้องศึกษาครับ ไม่งั้นอาจจะต้องเสียเงินไปฟรี ๆ ดังกรณีที่ผมกล่าวไปแล้วเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เตือน พบกันใหม่กับกฎหมายใกล้เรือน ไม่ไกลตัวฉบับหน้านะครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.