กฏหมายไกล้บ้าน:ถนนสาธารณะและถนนส่วนบุคคล

28 September 2011

roads2

จั่วหัวเรื่องมาแบบนี้หลาย ๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า ถนนจะมาเกี่ยวข้องกับการสร้างบ้านได้อย่างไร ผมขอบอกตรงนี้เลยว่าในทางกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องเป็นอย่างมากเลยครับ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าถนนส่วนบุคคลกับถนนสาธารณะนั้นแตกต่างกันอย่างไร

“ทางส่วนบุคคล” หมายความว่า ที่ดินของเอกชนซึ่งประชาชนใช้เป็นทางคมนาคมได้
“ทางสาธารณะ” หมายความว่า ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใช้เป็นทางคมนาคมได้ที่ไม่ใช่ทางส่วนบุคคล
ในการออกแบบและสร้างอาคารแต่ละหลังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรก ๆ ก็คือ ประเภทและความกว้างของถนนครับ เพราะถนนที่มีความกว้างต่างกันก็มีระยะร่นของตัวอาคารกับแนวที่ดินที่ติดถนนต่างกันออกไป ซึ่งวันนี้ผมยังไม่ขอลงลึกตรงประเด็นนี้นะครับ เพราะวันนี้เราจะมาดูกันก่อนว่า ถนนสาธารณะและถนนส่วนบุคคลนั้นมีผลต่ออาคารบ้านเรือนแตกต่างกันอย่างไร
หากจะสรุปโดยรวมเป็นภาพกว้าง ๆ ในทางกฎหมายแล้วก็จะกล่าวได้ว่าถนนส่วนบุคคลนั้น มีข้อจำกัดในการก่อสร้างอาคารมากกว่าถนนสาธารณะ ครับยกตัวอย่างเช่น

อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน 2 ชั้น หรืออาคารสูงเกิน 8 เมตร ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน 3 ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้าไม่น้องกว่า 6 เมตร อาคารตามวรรคหนึ่งถ้าสูงเกิน 3 ชั้น ให้มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า 12 เมตร

จะเห็นได้ว่าจะมีเพียงอาคารอยู่อาศัยขนาดเล็กเท่านั้นครับที่ได้รับการยกเว้นในเรื่องนี้ หากท่านใดที่ต้องการที่ดินไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ก็ควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงจุดนี้ เพราะไม่เช่นนั้นที่ดินที่ท่านได้มาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เท่าที่ท่านคาดคิดไว้ก็ได้ครับ
วิธีสังเกตง่าย ๆ ว่าถนนใดเป็นถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลนั้นก็พอจะสังเกตได้จากลักษณะของถนนเป็นเบื้องต้นโดยถนนสาธารณะนั้นจะมีสาธารณูปโภคครบถ้วนครับ แต่จะให้ดีควรจะดูใน โฉนดจะดีที่สุดครับเพราะหากที่ดินดังกล่าวติดถนนสาธารณะ ก็จะมีการเขียนกำกับไว้ว่าเป็นถนนสาธารณะ หากมิได้ระบุในโฉนดให้คิดไว้ก่อนว่าเป็นถนนส่วนบุคคลควรจะทำการตรวจสอบกับสำนักงานที่ดิน ของเขตต่าง ๆ เพื่อความแน่ใจจะดีที่สุด พบกันใหม่กับกฎหมายใกล้เรือน ไม่ไกลตัวฉบับหน้านะครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.