กฏหมายไกล้บ้าน:ระยะร่นน้อยที่สุด

28 September 2011

allowed

แฟน ๆ หลาย ๆ ท่าน ที่ได้อ่าน คอลัมน์ good living place ในฉบับนี้ คงจะสงสัยเป็นกำลังว่า บนพื้นที่หน้าแคบเช่นนั้น จะออกแบบอาคารอย่างไรให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายได้อย่างไร เมื่อดูโดยผิวเผินแล้วหลาย ๆ ท่านอาจจะบอกว่ายากที่จะทำได้ แต่หากมีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งแล้ว จะรู้ว่าไม่ยากครับ กฎหมายใกล้บ้าน เล่มนี้จึงของเกาะกระแสความดังของบ้านเส้นก๋วยเตี๋ยว มาศึกษากันถึงเรื่องรายละเอียดของระยะร่นในบ้านกันครับ

สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปนั้น โดยปกติ ระยะช่องเปิด ประตู หน้าต่าง ช่องระบายอากาศ หรือริมระเบียง สำหรับชั้น 2 ลงมา หรือสูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร และสำหรับชั้นสามขึ้นไป หรือสูงเกิน 9 เมตร ต้องห่างไม่น้อยกว่า 3 เมตรครับ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก กฎหมายก็มีข้ออนุโลมอยู่ว่า บ้านพักอาศัย ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ให้ผนังด้านที่ไม่มีช่องเปิดสามารถสร้างห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า 1 เมตร ถ้าห่างเขตที่ดินได้น้อยกว่า 1 เมตร ถ้าสร้างห่างเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินด้านนั้นด้วย
สำหรับแฟน ๆ ที่อ่านมาถึงตอนนี้ ก็จะทราบแล้วนะครับ ซึ่งถือเป็นสาระพื้นฐานที่คนคิดจะมีบ้านควรจะรู้ไว้ครับ จะได้ไม้เสียโอกาสเสียประโยชน์ไปเพราะความไม่รู้ครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.