กฏหมายไกล้บ้าน:ถนนและระยะร่น

28 September 2011

 roads1

ในฉบับนี้ กฎหมายใกล้บ้านของเรายังคงอยู่ที่เรื่องของระยะร่นเช่นเดิมครับ เพราะถือเป็นกฎหมายกลุ่มแรก ๆ ที่จะมาเกี่ยวข้องกับการออกแบบอาคารครับ
ตามกฎหมายกำหนดนั้น การก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคารหรือส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ำเข้าไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น ๆ

สำหรับอาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า 6 เมตรให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร
ในส่วนอาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือ 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพานิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า ที่จะทำการก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ
1.) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร
2.) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
3.) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

แถมท้ายนิดนึงครับว่าการวัดความกว้างถนนนั้นเขาวัดกันที่กำแพงถึงกำแพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับ กล่าวคือ รวมฟุตบาทด้วยนั่นเองครับ ก็ลองสำรวจดูนะครับ ก่อนซื้อที่หรือลงมือปลูกสร้างบ้าน หรือจะซื้อบ้าน ก็ลองเช็คกฎหมายข้อนี้ดูก่อน จะได้ไม่ต้องรื้อถอนในภายหลังดังที่มีให้เห็นเป็นอุทาหร อยู่เนือง ๆ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.