แนวคิด

รายการตรวจสอบดูแลรักษาอาคารด้วยตนเอง

house maintenance

บ้านนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้ว นั้น ท่านเจ้าของบ้าน ก็จะต้องบำรุงดูแลรักษาอาคารกันเป็นระยะ ๆ เช่นกันนะครับ เพราะส่วนต่าง ๆ ของบ้านนั้น ก็มีอายุใช้งาน และระยะเวลาที่ต้องบำรุงดูแลรักษาอาคารกัน ดังนี้ครับ

ลำดับ รายการตรวจสอบ รายละเอียด / ระยะเวลา
1. ถังบำบัดสำเร็จรูปใต้ดิน - ควรสูบตะกอนออกทุกๆ 2 ปี แม้ไม้เต็มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดให้ดีขึ้น
- ควรเติมจุลินทรีย์ธรรมชาติลงในถังทุก ๆ เดือน
2. สีภายนอกอาคาร - ควรซ่อมหรือหรือทาสีภายนอก ๆ 10-20 ปี
- ควรซ่อมแซมสี หรือเปลี่ยนสีภายในตามความจำเป็นที่พบข้อบกพร่อง เช่น สีเป็นฝุ่นชอล์กแสดงว่าสีหมดสภาพ
3 พื้นคอนกรีตวางบนดิน
- พื้นโรงรถ
- พื้นลานชักล้าง
- พื้นทางเดิน

- พื้นบนดินทุกจุด ควรจะซ่อมทุก ๆ 1 ปี เพราะดินทรุดตัวโดยธรรมชาติ
4 สายไฟในบ้าน - ควรตรวจสอบใหญ่ทุก ๆ 15 ปี เป็นอย่างน้อย
- ควรเปลี่ยน เมื่อชำรุด
5 ระบบกำจัดปลวก - ควรมีการตรวจสอบทุกๆ 3 ปี เป็นอย่างน้อยหากพบตัวปลวก ต้องดำเนินการทันทีไม่ต้องรอเวลา
6 ผนังปูนฉาบภายนอก - ควรมีการซ่อมแซมข้อบกพร่องทุก ๆ 1 ปี เช่น ผนังแตกลายงา ผนังแตกเล็กๆ น้อยๆ
7 ระบบปั๊ม / ถังน้ำ - ควรตรวจสอบระบบปั๊มน้ำ/ถังน้ำทุกๆ 6 เดือน
8 หลังคากระเบื้อง - ควรตรวจสอบหลังคาทุก ๆ 5 ปี หากพบรอยรั่วซึม หรือความผิดปรกติใด ๆ ควรดำเนินการทันที
9 ฝ้าเพดาน - ไม่ว่าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบ ฝ้าแขวน หรือฝ้าเพดานชนิดใด ๆ ควรตรวจสอบทุก ๆ 5 ปี พร้อมหลังคาเพื่อดูสภาพการยึดโยงต่าง ๆ ใต้หลังคาไปพร้อม ๆ กับการดู หลังคากระเบื้อง ส่วนฝ้าเพดานชิ้นอื่น ๆ ควรตรวจ สอบทุก ๆ 5 ปี เช่นกัน
10 กระเบื้อง/หินแกรนิต/หินอ่อน - ควรตรวจสอบใหญ่ทุก ๆ 5 ปีโดยเฉพาะรองยาแนว ควรซ่อมทุก ๆ 5 ปี
11 ดวงโคม - ควรจะตรวจสอบทุก ๆ 15 ปีโดยเฉพาะการยึดโยงที่อาจ เสื่อมสภาพ
12 บันไดไม้ - นอกจากการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดบกพร่องเล็ก ๆ น้อยๆ แล้วควรจะซ่อมแซมสีผิวทับหน้า เช่น อาจขัดทาซ่อมด้วยยูริเทนทุก ๆ 10 ปี เป็นอย่างน้อย
13 บานประตู-หน้าต่าง - ประตูควรซ่อมแซใหญ่ทุก ๆ 15 ปีบานพับและกลอนอาจชำรุดสีอาจจืดจาง
- หน้าต่างที่มีกระจกควรเปลี่ยนหรือซ่อมแซมวัสดุอุดยาแนวกันรั่วซึมทุกๆ 5 ปีเป็นอย่างน้อย
14 กระเบื้องยาง - ควรจะขัดและลง WAX ทุกๆ 2ปีเป็นอย่างน้อย
15 พื้นไม้ปาร์เก้ - ควรซ่อมแซมรอยขูดขีดทุก ๆ 10 ปีเป็นอย่างน้อย
16 หินล้าง/ทรายล้าง/กรวดล้าง - ควรจะซ่อมแซมทำความสะอาดผิวหน้าใหญ่ทุก ๆ 2 ปีเป็นอย่างน้อย เพราะหินล้างมีความขรุขระและยึดกับวัสดุอื่น ๆ ง่าย
17 หินขัด - ควรจะขัดใหญ่ทำความสะอาดผิวที่แตกร้าวทุก ๆ 5 ปี เพื่อรักษาสภาพความสดใสเอาไว้
18 ถนนคอนกรีตหน้าบ้าน - อาจเป็นถนนทางเข้าควรซ่อมแซมเล็ก ๆ ทุก ๆ 2ปี ซ่อมใหญ่ทุก ๆ 5 ปี
19 ดินถมรอบ ๆ บ้าน - ดินถมรอบ ๆ บ้านจะทรุดตัวโดยธรรมชาติบางส่วน อาจทรุดแล้วไหลลงใต้อาคารจะต้องป้องกันดินไหลเข้าใต้อาคารดินถมบางส่วนอาจไหลไปดันรั่วจนเอียงจึงต้องป้องกัน
20 บานหน้าต่างอลูมิเนียม - ควรเปลี่ยนยางกันน้ำและสักหลาดกันฝุ่นทุก ๆ 5 ปี
- ควรซ่อมซิลิโคนกันรั่วทุก ๆ 1 ปี
21 บล็อกตัวหนอน - ควรฉีดน้ำขัดผิวหน้าทุก ๆ 6 เดือน
- ทำความสะอาดและซ่อมการทรุดตัวทุก ๆ 1 ปี
22 ชักโครก - ควรเปลี่ยนลูกยางภายในชักโครกทุก ๆ 2 ปี
- ทำความสะอาดลูกยางทุก ๆ 2 ปี
- ควรปรับลูกลอยทุก ๆ 6 เดือน
- ควรเปลี่ยนลูกลอยทุก ๆ 5 ปี
23 วงกบ ยูพีวีซี / หน้าต่างยูพีวีซี - ตรวจสอบยางกันรั่วซึมทุก ๆ 10 ปี
- ตรวจสอบซิลิโคนยาแนวของวงกบทุก ๆ 10 ปี
- ตรวจสอบอุปกรณ์กันล็อกทุก ๆ 10 ปี

ขอขอบคุณ อาจารย์สำเริง สำหรับข้อมูลครับ

  • Hits: 465

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.