แนวคิด

บ้านร้าว จากการโก่งงอของโครงสร้าง

structure

อาคารบ้านเรือนบางหลังที่มีช่วงความกว้างระหว่างเสาที่ยาวมาก ๆ หรือมีคานยื่นออกมาจากอาคารมาก ๆ นั้นอาจจะมีผลทำให้เกิดการโก่งงอของคาน หรือในกรณีของแผ่นพื้นหลังคาหรือบริเวณที่ถูกความเย็นจัด หรือบริเวณพื้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิมากซึ่งล้วนเป็นเหตุให้เกิดการโก่งงอเกิดขึ้น ดังนั้นในการออกแบบทางวิศวกรรมจึงจำเป็นต้องมีการเสริมปริมาณเหล็กเสริมมากกว่าปกติกันสักหน่อยไม่เช่นนั้นแล้วอาจเกิดการโก่งงอลงมาจนอาจไปกดผนังก่ออิฐจนทำให้ผนังบ้านของท่านนั้นเกิดการแตกร้าวได้

สำหรับแนวทางการแก้ไขป้องกันที่ดีที่สุดคือ เสริมเหล็กสองชั้นในแผ่นพื้นให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับหน่วยแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการหดและขยายตัวนี้ หรืออาจใช้วิธีป้องกันมิให้ผิวคอนกรีตกระทบกับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง วัสดุที่นิยมใช้ เช่น แผ่นใยต่าง ๆ จนถึงวัสดุคลุมเช่น กระเบื้องโซล่าแสล็ป ( solar slab ) เป็นต้น
ซึ่งในกรณีที่บ้านร้าวเกิดจากการโก่งงอของโครงสร้างหากเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนของท่านแล้วจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ สถาปนิก วิศวกร ออกแบบช่วงระยะของเสากว้างเกินไป รวมทั่งมีการยื่นคานออกมาจากเสามากเกินไป นอกจากโครงสร้างลักษณะนี้ยังมีราคาค่าก่อสร้างแพงกว่าปรกติแล้วยังเสี่ยงต่อการโก่งงอของโครงสร้างซึ่งหากไม่จำเป็นจริง ๆ ก็ไม่ควรทำครับ ในทางปฏิบัติการยื่นคานออกจากโครงสร้างเสามักจะออกแบบให้ยื่นไม่เกิน 1 ใน 4 ของช่องกว้างระหว่างเสายกตัวอย่างเช่น หากช่วงเสากว้าง 4 เมตรคานยื่นหรือภาษาช่างเรียกว่า แคนทิลิเวอร์ ไม่ควรยื่นเกิน 1 เมตร เป็นต้น ที่จริงแล้วปัญหาบ้านทรุดหรือบ้านร้าวสามารถแก้ปัญหาได้แทบจะทุกกรณีครับ ดังนั้น หากปัญหาเกิดกับอาคารบ้านเรือนของท่านก็อย่าตกใจครับ ตั้งสติให้มั่นแล้วศึกษาให้รู้เท่าทัน หากแก้ปัญหาถูกจุดแล้ว ปัญหาทรุดร้าวก็จะไม่ปรากฏอีกต่อไปครับ

  • Hits: 500

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.