บ้านร้าว จากงานแบบหล่อ

28 September 2011

mold

ในการก่อสร้างส่วนใหญ่นั้น ผู้รับเหมาจะเป็นฝ่ายจัดหาแบบหล่อและรวมถึงการเลือกวัสดุในที่ใช้ ในการเตรียมขึ้นแบบหล่อ โดยทั่วไปผู้รับเหมาก็มักจะยกภาระนี้ให้กับช่างไม้หรือช่างเหล็ก

ซึ่งจะทำตามวิธีที่ตนเคยทำมาก่อน โดยที่ไม่ได้คำนวณให้ถูกตามหลักวิชาการ สำหรับคานใหญ่ๆ ที่มีช่วงคานยาวมากๆ เช่น คานยาวตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไปแบบหล่อจะต้องออกแบบและคำนวณโดยวิศวกรที่ชำนาญการ เพราะคานช่วงยาวนั้นมักจะมีระยะโก่งที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปหาระยะที่จะต้องยกท้องคานสำหรับคานหรือช่วงปลายคาน ในกรณีที่เป็นคานยื่น หากไม่ได้ทำแบบหล่อโดยเผื่อระยะโก่ง เมื่อถอดแบบคานออก อาจทำให้คานโก่งตัวลงมามากทำให้ต้องเทมอร์ต้าบนพื้นมากกว่าปกติเพื่อทำให้ได้ระดับ และอาจทำให้ต้องรับน้ำหนักที่ไม่จำเป็นมากขึ้นและยังเป็นผลให้ค่าปลอดภัยของอาคารลดลง สาเหตุอีกประการหนึ่งที่มักพบบ่อยๆ คือคานและแผ่นพื้นโก่งตัวมากจะทำให้ท้องคานหรือพื้นคานย้อยลงมา เพราะดินที่รองรับค้ำยันของแบบหล่อไม่เน้นหรือแข็งแรงพอ เช่น เมื่อฝนตกน้ำขังจะทำให้ดินอ่อนเมื่อเทคอนกรีตจะทำให้ค้ำยันทรุดตัวเป็นเหตุให้คานหรือแผ่นพื้นนั้น โก่งตัวมากกว่าปกติทั้งนี้ไม่เพียงที่จะทำให้อาคารแอ่นหรือแตกร้าวเท่านั้นหากมีการทรุดตัวของแบบหล่ออันสืบเนื่องมาจากการทรุดตัวของค้ำยันมากเกินไปก็อาจเป็นผลให้อาคารเกิดการวิบัติหรือพังลงมาซึ่งมักเกิดจากสาเหตุของความไม่แข็งแรงของตัวแบบหล่อหรือค้ำยันทรุดตัวหรือค้ำยันมีขนาดเล็กเกินไปนั่นเอง ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กการยึดโยงไม่ดีไม่สามารถรับแรงดันทางด้านข้างได้อาจจะทำให้แบบสำหรับหล่อคอนกรีตระเบิดออกขณะเทคอนกรีตและจะทำให้โครงสร้างอาคารนั้นผิดรูปร่างได้ นี่ก็คือส่วนหนึ่งของการวิบัติเท่านั้นยังมีการวิบัติอีกมากมายที่ผมจะนำเสนอต่อไปครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.