แนวคิด

บ้านร้าว จากปูนซีเมนต์และอัตราที่ใช้ในการผสมคอนกรีต

concrete2

ปูนซีเมนต์เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้อาคารบ้านเรือนนั้นเกิดการวิบัติได้ ถ้าเลือกปูนซีเมนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานแข็งตัวหมดอายุการใช้งานหรือเลือกปูนซีเมนต์ผิดประเภท อย่างเช่นในงานคอนกรีตนั้นเป็นงานที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเท ถ้าหากเป็นการเทคอนกรีตประเภทที่ให้กำลังอัดสูงกับพื้นที่ที่เป็นแผ่นขนาดใหญ่หากสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงโดยมิได้ทำการบ่มคอนกรีตซะก่อนการสูญเสียน้ำในคอนกรีตอย่างฉับพลัน ก็อาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้ เพราะปูนซีเมนต์ประเภทนี้ให้กำลังอัดที่สูงก็จริงแต่การยืดหดตัวจะมีมากกว่าปูนซีเมนต์ประเภทอื่น นอกจากนี้กรรมวิธีในการที่จะเก็บปูนซีเมนต์นั้นก็ ควรจะแยกประเภทของปูนซีเมนต์ด้วยเพื่อป้องกันการสับสนและผิดพลาดในการใช้งาน ถึงแม้ปูนซีเมนต์แต่ละประเภทจะมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงกันก็จริง แต่จะมีสารบางชนิดที่ไม่เหมือนกัน เช่นปูนซีเมนต์ที่มีซัลเฟตสูง ถ้าไม่จำเป็นจริงไม่ควรใช้ผสมกับปูนซีเมนต์ประเภทอื่นและไม่ควรจะให้ปนกันเป็นอันขาด เพราะจะมีความต้านทานซัลเฟตที่มีอยู่ในน้ำถ้าผสมกันอาจทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์นั้นเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่อาจจะทำให้เกิดการวิบัติของอาคารได้ ส่วนปูนซีเมนต์ซิลิการ์ก็เหมาะที่จะใช้ในการฉาบมากกว่าไม่ควรที่จะนำมาใช้ทำโครงสร้างเป็นต้นครับ

ส่วนการผสมคอนกรีตมีความสำคัญพอ ๆ กันกับงานประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างอาคาร เพราะจะต้องเลือกวัสดุผสมคอนกรีตอัตราของส่วนผสมให้เหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุผสมคอนกรีตที่ว่านี้ประกอบไปด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ มวลรวมหยาบ มวลรวมละเอียดและน้ำ ในการผสมนั้นจะต้องวัดปริมาณของวัสดุผสมให้ถูกต้องที่สุดโดยการชั่งน้ำหนักวัสดุ แต่ถ้าเป็นวิธีการวัดปริมาตรนั้นจะเป็นวิธีที่ไม่ค่อยแน่นอนนัก เพระไม่สามารถควบคุมอัตราของส่วนผสมให้สม่ำเสมอกันได้แต่ถ้าเป็นวิธีที่สะดวกต่อการทำงานกว่าแบบแรก การออกแบบอัตราส่วนผสมของโครงสร้างนั้นควรจะให้ได้คอนกรีตที่ข้นที่สุดที่ยังสามารถจะไหลลงแบบหล่อได้ดี แต่ช่างปูนส่วนใหญ่จะนิยมผสมคอนกรีตให้เหลวเพื่อที่จะได้เทคอนกรีตลงแบบหล่อได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และไม่ต้องใช้เครื่องเขย่าคอนกรีต ในกรณีนี้จะทำให้มอร์ต้าหรือน้ำปูนไหลออกมาตามร่องระหว่างแบบหล่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดโพรงในคอนกรีตได้ การทำเช่นนี้จะทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดต่ำลง ในการปฏิบัติงานแต่ละครั้งผู้ควบคุมงานนั้นควรคำนึงถึงอัตราส่วนผสมให้ถูกต้องตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้ดีเสียตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องยุ่งยากลำบากใจทีหลังครับ

  • Hits: 576

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.