บ้านร้าว จากเหล็กเสริม

28 September 2011

steel

วันนี้ทีมงานขอพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ “เหล็กเสริม” ที่หากใช้ถูกวิธีก็จะสามารถช่วยกันบ้านร้าวได้ครับ

งานเหล็กเสริม หมายถึง การจัดหาวัสดุให้มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในแบบและข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ครับ เช่น ชนิดประเภท ขนาด ของเหล็กว่าเป็นเหล็กกลมหรือเหล็กข้ออ้อยตลอดจนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็ก มีอาคารบ้านเรือนจำนวนไม่น้อยที่ทรุดร้าวหรือถึงขนาดที่ว่าพังลงมาเนื่องจากการวางเหล็กเสริมไม่ถูกต้อง ในการวางเหล็กเสริมนอกจากจะต้องวางเหล็กให้ถูกต้องตามแบบแล้วจะต้องให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและหลักวิชาด้วยเพราะในแบบมักจะระบุ จำนวน ขนาด และตำแหน่งของเหล็กเสริมเท่านั้น แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอย่างอื่นเช่น ความหนาของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก ระยะจากแบบหล่อ เป็นต้น นอกจากนี้การต่อเหล็กจะต้องดูจากข้อกำหนดหรือมาตรฐานต่าง ๆ เช่น “มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก “ ของ ว.ส.ท. ( วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ) ที่ได้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กไว้อย่างสมบูรณ์ หากใช้เป็นมาตรฐานในการจัดเรียงและผูกเหล็กก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก อาทิเช่น การต่อเหล็กเสริมตำแหน่งที่ห้ามต่อเหล็ก การหักเหล็กในเสา การหยุดและการงอขอ เป็นต้น ในขั้นตอนการก่อสร้างนั้นการต่อเหล็กเสริมในตำแหน่งที่เกิดหน่วยแรงสูงสุดก็ดี หรือการละเลยในการเสริมเหล็กพิเศษตรงช่องเปิดก็ดี หรือการเสริมเหล็กน้อยกว่าค่าต่ำสุดที่กำหนดในมาตรฐานก็ดีอาจจะเป็นสาเหตุทำให้อาคารแตกร้าวได้ครับ และสิ่งที่สำคัญควรซื้อเหล็กจากโรงงานที่ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพ มีกระบวนการผลิตที่ดีและสม่ำเสมอถูกต้อง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เรามักเรียกว่า ม.อ.ก. หรือภาษาช่างเรียกว่า “เหล็กเต็ม”ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือนของท่านครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.