บ้านร้าว จากการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก

28 September 2011

settlement2

ปัญหาการทรุดตัวของบ้านหรืออาคารต่าง ๆ นับเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารที่ประสบกับปัญหาเหล่านั้น แทนที่จะเสียเงินแค่ครั้งเดียวในช่วงที่ก่อสร้าง กลับต้องมาซ่อมแซมกันภายหลังถ้าไม่ซ่อมก็ต้องทนอยู่กันอย่าง หายใจไม่ทั่วท้อง ไม่รู้ว่าจะทรุดร้าวหรือพังลงมาตอนไหน สรุปแล้วก็มีแต่เสียกับเสียนั่นแหละครับ

ผลจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานราก จะพบมากบริเวณผนังไม่ว่าจะเป็นผนังก่ออิฐมอญหรือผนังอิฐบล็อกโดยมีลักษณะ เป็นเส้นทแยงมุมประมาณ 45 องศากับแนวราบ โดยจะมีรอยร้าวที่กว้างและยาวขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดก็อาจจะพังทลายลงมา สร้างความเสียหายให้กับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคาร แต่การทรุดตัวที่เกิดขึ้นในบ้านเราส่วนมากมักจะพบในบริเวณการก่อสร้างที่มีชั้นดินอ่อนโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ร่องสวน, ท้องไร่ ท้องนาและมักจะเป็นพื้นที่ถมใหม่ สำหรับสาเหตุของการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานรากนั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุครับ สาเหตุสำคัญที่พบกันทั่วไปนั้นเกิดมาจาก
1. ความยาวของเสาเข็มในแต่ละฐานของอาคารหลังเดียวกันนั้นต่างกันมาก เช่นเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 เหลี่ยม ยาว 6 เมตรกับเข็มคอนกรีตยาว 18 - 21 เมตรซึ่งเข็มคอนกรีตประเภทนี้มักจะเป็นเข็ม 2 ท่อนเชื่อมต่อกันฉะนั้นหากใช้เสาเข็มที่มีความยาวต่างกันมากในอาคารหลังเดียวกัน เสาเข็มจะถ่ายน้ำหนักไปสู่ดินที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันกรณีนี้เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะการต่อเติมอาคารที่ใช้เข็มที่มีขนาดและความลึกต่างจากอาคารเดิม เช่นการต่อเติมครัวหลังบ้าน เป็นต้น
2. บริเวณที่มีชั้นดินอ่อน หากจะใช้เสาเข็มสั้น จะต้องมีการออกแบบฐานรากให้มีการทรุดตัวใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยคำนวณหาจำนวนเสาเข็มให้พอดีกับน้ำหนักบรรทุกที่จะกระทำบนฐานแต่ละฐานเพื่อให้กระจายกันออกไปและไม่ควรที่จะออกแบบเพียงฐานสองฐานเพื่อที่จะรับน้ำหนักบรรทุกมากที่สุด เพราะจะทำให้เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากันขึ้น ฐานที่รับน้ำหนักมากก็จะเกิดการทรุดมากส่วนฐานที่รับน้ำหนักน้อยก็จะเกิดการทรุดตัวน้อยในบริเวณที่มีชั้นดินอ่อนควรจะออกแบบให้มีการกระจายน้ำหนักไปตามฐานรากหลาย ๆ จุดครับ
3. บริเวณที่มีชั้นดินแข็งอยู่ตั้งแต่ข้างบนลงไป โดยปกติหากเป็นอาคารขนาดไม่ใหญ่นักก็คงจะไม่ใช้เสาเข็มถึงแม้ตอกเข็มก็อาจจะตอกไม่ลงเข็มอาจจะแตก และมักจะใช้ฐานรากวางบนชั้นดินแข็งเฉย ๆ เพราะฉะนั้นการทรุดตัวถ้ามีก็จะเกิดน้อย แต่ถ้าหากใช้ฐานรากรับน้ำหนักบรรทุกที่แตกต่างกันมากเกินไป ก็อาจเกิดการทรุดตัวไม่เท่ากันขึ้นได้เหมือนกัน แม้ว่าจะออกแบบไว้สำหรับฐานที่รับน้ำหนักบรรทุกมากแล้วก็ตาม
4. สภาพดินใต้ฐานรากไม่สม่ำเสมอ เช่น มีตาน้ำใต้ฐานรากบางฐานหรือ ในบางบริเวณที่เคยเป็นคูน้ำ บ่อน้ำ หรือที่ลุ่มมาก่อน หรือเพราะในการก่อสร้างนั้นหากวางบ่อซึมไว้ใกล้ฐานรากเกินไป หรือปล่อยน้ำให้แฉะอยู่บริเวณเดียวกันเป็นเวลานาน จะทำให้ดินในบริเวณนั้นรับน้ำหนักได้น้อยกว่าข้างเคียง เป็นสาเหตุให้เกิดการทรุดตัวของฐานรากที่แตกต่างกัน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของฐานรากมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกันขอแค่เพียงรู้ให้เท่าทันและไม่ประมาทรวมทั้งเตรียมการแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดแล้วโอกาสที่บ้านเรือนจะทรุดร้าวแทบจะไม่มีเลยครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.