การซ่อมแซมแก้ไขอาคารที่บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา

28 September 2011

weight

วันนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านมาทำการซ่อมแซมแก้ไขอาคารที่บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา ก่อนที่จะซ่อมแซมอาคารที่วิบัติเนื่องจากการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา จะต้องสำรวจรอยร้าว วิเคราะห์แบบและรายการคำนวณอย่างละเอียด เพื่อหาสาเหตุให้ได้ว่าเกิดการวิบัติเนื่องมาจากอะไร เช่นการรับน้ำหนักที่เกิดจากแรงเฉือน (Shear Strength) ไม่พอ องค์อาคารรับค่า น้ำหนักอันเกิดจากแรงโมเมนต์ดัด (Moment) ไม่พอ เป็นต้น

ฉะนั้นจะต้องแก้ให้ถูกจุด เช่น องค์อาคารวิบัติเพราะแรงเฉือน ก็ต้องเสริมเหล็กหรือคอนกรีตเพื่อรับแรงเฉือน ยกตัวอย่างรูปนี้เป็นการวิบัติของแผ่นพื้น ค.ส.ล. ซึ่งออกแบบไว้สำหรับจอดรถส่วนบุคลหรือรถตู้ขนาดเล็ก แต่ในการใช้งานจริง ๆ ปรากฏว่าใช่เป็นที่จอดรถบรรทุกหนัก ในขณะก่อสร้างก็มีบางครั้งที่นำรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างผ่านทำให้เกิดการแตกร้าวบริเวณหัวเสาทั่วไป จากการดูลักษณะของรอยร้าว และสำรวจความหนาของแผ่นพื้นและรายละเอียดการเสริมเหล็ก พอจะสันนิษฐานได้ว่าเกิดจากแรงเฉือนทะลุ ( Punching Shear ) และโมเมนต์ดัดด้วย จึงได้ทำการแก้ไขโดยเสริมความแข็งแรงของแผ่นพื้นเพื่อรับโมเมนต์และบางส่วนของแรงเฉือนทะลุ และทำหัวเสา ( Columm Capital ) เป็นรูปกรวยเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแรงเฉือน
ขั้นตอนการซ่อมแซมแก้ไขมีดังนี้คือ
1. ค้ำยันแผ่นพื้นที่ซ่อมแซมให้มั่นคงแข็งแรง
2. สกัดส่วนบนสุดของเสาจนเห็นเหล็ก
3. ทำหัวเสาให้บานเป็นรูปกรวยโดยเชื่อมเหล็กเสริมเข้ากับเหล็กเสาเดิม
4. สกัดด้านบนของแผ่นพื้น ค.ส.ล. เพื่อเชื่อมแผ่นเหล็ก และเจาะแผ่นพื้นฝังเดือยเหล็ก ( Dowel Bar)
5. วางตะแกรงเหล็กเสริมแล้วเทคอนกรีตทับ และบ่มตามหลักปฏิบัติ
และทั้งหมดนี่ก็คือการซ่อมแซมแก้ไขอาคารที่บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราแต่หากจะต้องลงมือซ่อมแซมแก้ไขอาคารที่บรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา กันจริงๆ ก็ควรหาวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถในการซ่อมมาเป็นที่ปรึกษาครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.