แนวคิด

วิธีตรวจสอบรอยร้าวในบ้าน

cracks

วันนี้มาดูกันว่าเราจะมีวิธีสังเกตการณ์หรือตรวจสอบ อาการทรุดร้าวของอาคารบ้านเรือนของท่านในรูปแบบต่างๆ กันได้อย่างไรบ้างครับ
การสังเกตอาการของรอยร้าวที่เกิดขึ้นนั้น นับเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำอย่างละเอียดถี่ถ้วนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อเก็บข้อมูลสำหรับนำมาใช้วินิจฉัยอาการทรุดร้าวที่ได้เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการแก้ไขที่ต้นเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไปไม่ต้องมานั่งแก้กันซ้ำกันซ้อนเปลืองทั้งเวลาและเงินทองกันเปล่าๆ

ทุก ๆ ท่าน อาจเริ่มต้นจากการพิจารณาดูว่ารอยร้าวที่เกิดขึ้นดังกล่าวเป็นรอยร้าวชนิดเส้นเดียวหรือชนิดหลาย ๆ เส้น จำนวนและตำแหน่งของรอยร้าวดังกล่าว มีขนาดความกว้าง ความยาว และความลึกของรอยร้าวเท่าไร ทะลุถึงอีกด้านหนึ่งหรือไม่ ทิศทางของรอยร้าวเป็นเช่นใด เช่นอยู่ในแนวราบ แนวดิ่ง หรือทำมุมเท่าไหร่เมื่อเทียบกับแกนในแนวดิ่งและแนวนอนของอาคาร ทิศทางของรอยร้าวเมื่อเทียบกับแนวหลักของอาคาร ทิศทางของรอยร้าวเมื่อเทียบกับแนวของเหล็กเสริมนั้นเป็นเช่นไรและที่สำคัญต้องสังเกตดูว่ารอยร้าวนั้นหยุดการขยายตัวหรือยัง หากยังไม่หยุดร้าวแล้วรอยร้าวดังกล่าวนั้นจะกว้างมากขึ้นหรือยาวขึ้น หรือมีอาการทั้งสองอย่างเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน การตรวจสอบการร้าวนี้อาจทำได้เองง่ายๆ โดยการนำแผ่นกระจกหรือแผ่นพลาสติกแข็ง ชิ้นบาง ๆ นำมาติดขวางคร่อมรอยร้าวด้วยกาว อย่างดี เช่น Epoxy เมื่อรอยร้าวขยายกว้างมากขึ้นกระจกที่ติดขวางรอยร้าวไว้ก็จะแตกออกมาให้เห็นได้ชัดเจนครับ
ในการสังเกตรอยร้าวนั้นควรจะต้องมีการทำเครื่องหมายไว้ ตรงปลายสุดของรอยร้าว จดบันทึกและเฝ้าสังเกตดูอาการร้าวดังกล่าวเป็นระยะ ๆ เช่น ทุก ๆ สัปดาห์หรือทุก ๆ เดือน เพื่อสำรวจแนวโน้มของอาการทรุดร้าวว่าหนักหนาสาหัส และลุกลามรวดเร็วเพียงใดเพื่อจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อป้องกันอุบัติภัย ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการทรุดร้าวได้อย่างทันท่วงทีครับ

  • Hits: 511

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.