การต่อเติมอาคาร

28 September 2011

addition

หากจะพูดถึงการต่อเติมอาคารบ้านเรือนในบ้านเราแล้วนั้น มีคำพูดที่ผมได้ยินบ่อย ๆ ว่า ถ้ามีอาคารบ้านเรือนต่อเติมสัก 100 หลัง ก็มักจะต้องมีที่ทรุดร้าว 90 หลังเลยทีเดียวครับ พูดได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่อเติมบ้านแล้วยังอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่ทรุด

หากจะพูดถึงการต่อเติมอาคารบ้านเรือนในบ้านเราแล้วนั้น มีคำพูดที่ผมได้ยินบ่อย ๆ ว่า ถ้ามีอาคารบ้านเรือนต่อเติมสัก 100 หลัง ก็มักจะต้องมีที่ทรุดร้าว 90 หลังเลยทีเดียวครับ พูดได้ว่าเปอร์เซ็นต์ที่ต่อเติมบ้านแล้วยังอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่ทรุด ไม่ร้าวเลยนั้นมีน้อยมากเลยครับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการต่อเติมส่วนใหญ่นั้น เจ้าของบ้านมักจะตกลงทำกันเองกับผู้รับเหมา แบบลูกทุ่ง โดยไม่มีสถาปนิกหรือวิศวกรมาควบคุมดูแล เป็นผลให้ต้องทุกข์ใจกันทีหลังเมื่อบริเวณที่ต่อเติมมีอาการทรุดร้าวปรากฏให้เห็น
clinic55 ในการต่อเติมบ้านไม่ให้มีการทรุดร้าวเกิดขึ้นนั้น ในขั้นตอนแรกท่านจะต้องหาวิศวกรมาให้คำปรึกษา แนะนำถึงรูปแบบและความเป็นไปได้ของการต่อเติม ในส่วนของการต่อเติมในแนวราบ(การต่อเติมขยายบริเวณออกทางด้านข้าง)หากหาวิศวกรไม่ได้จริง ๆ ก็อาจสามารถถามเพื่อนบ้านที่ต่อเติมมาแล้วและไม่เกิดปัญหาก็พอจะทำได้ แต่หากเป็นการต่อเติมในแนวดิ่ง(การเพิ่มชั้นของอาคาร) จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวิศวกรและสถาปนิกเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและควบคุมดูแลการต่อเติมนั้น เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร เพราะการต่อเติมลักษณะดังกล่าวนี้เองที่เป็นสาเหตุให้อาคารบ้านเรือนเกิดการวิบัติมาแล้วหลายครั้งหลายคราแล้วครับ
ในการต่ออาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นการต่อเติมในแนวราบนั้น ให้พึงระลึกอยู่เสมอว่า โครงสร้างของอาคารเก่าและโครงสร้างของอาคารใหม่ควรจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเชื่อมต่อกันโดยเด็ดขาด เพราะไม่ว่าจะออกแบบและดำเนินการก่อสร้างดีเพียงใด เนื่องจากสาเหตุที่ว่าอาคารใหม่และอาคารเก่านั้นจะมีการทรุดไม่เท่ากัน แม้ว่าขนาดของเสาเข็ม,ฐานราก,เสา,คาน หรือโครงสร้างจะมีขนาดใกล้เคียงกันก็ตามเพราะฉะนั้นจำเป็นที่จะต้องออกแบบให้อาคารทั้งเก่าและใหม่แยกขาดจากกันเพื่อให้เกิดการทรุดตัวอย่างเป็นอิสระต่อกัน
นอกจากนั้นก่อนการลงมือต่อเติมอาคาร ควรที่จะต้องตรวจเช็คระยะและขนาดของฐานรากเดิมเสียก่อน เพื่อป้องกันการตอกเสาเข็มผิดพลาดและอาจจะเกิดการ กระทบกระเทือนกับฐานรากเก่าที่มองไม่เห็นเพราะฝังอยู่ใต้พื้นดินและยังที่จะต้องพิจารณาเรื่องวิธีการเชื่อมต่อระหว่างอาคารเก่ากับส่วนที่ต้องต่อเติมใหม่นี้ด้วยนะครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.