เตรียมซ่อมบ้านต้อนรับหน้าฝน

28 September 2011

rain

ในฤดูกาลที่ย่างเข้าหน้าฝนแบบนี้ การเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาตินั้นเป็นวัฏจักรที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนที่จะอยู่เป็นร่มชายคาคุ้มแดด คุ้มฝนให้กับผู้เป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนในช่วงหน้าฝนที่กำลังจะมาถึงกันให้ดีครับ เริ่มตั้งแต่อาคารบ้านเรือนที่มีการออกแบบเพื่อ ความโล่ง โปร่ง สบายในช่วงหน้าร้อนแล้วทำช่องเปิดเอาไว้มาก ๆ สิ่งที่ควรป้องกันเอาไว้ก่อนหน้าฝนจะมาถึงก็คือ การทำชายคาหรือกันสาดยื่นออกมาเพื่อกันไม่ให้ฝนสาดเข้าไปกระทบกับช่องเปิดพวกบรรดาประตู, หน้าต่าง หรือผนังบ้านในส่วนต่างๆ เพราะจะทำให้บานประตูหน้าต่างรวมทั้งผนังบ้านของท่านนั้นเกิดการผุพังเร็วกว่าปกติ หรืออาจมีคราบรา คราบตะไคร้น้ำจับเกาะอยู่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากสายฝน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายแล้วยังทำให้บ้านของท่านดูเก่าและทรุดโทรมเร็วขึ้นก่อนเวลาอันควรด้วยครับ สำหรับอาคารบ้านเรือนที่มีหลายชั้นก็อาจออกแบบให้เป็นระเบียงบ้านยื่นออกมาแทนในชั้นบนเพื่อกันฝนสาดเข้าชั้นล่าง แล้วเราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากระเบียงบ้านได้อีกด้วยครับ

สำหรับอาคารบ้านเรือนที่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง ก็ควรป้องกันด้วยการยกระดับพื้นชั้นล่างให้สูงกว่าบริเวณรอบบ้าน อาจจะใช้วิธีการถมดินให้สูงกว่าเดิมหรือ ใช้การยกใต้ถุนให้สูงขึ้นก็ได้ การยกใต้ถุนให้สูงนั้นนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังแล้วยังทำให้เกิดการหมุนเวียนและระบายอากาศภายในตัวบ้านที่ดีด้วยนะครับ
ส่วนอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมถนนหรือบริเวณเส้นทางการสัญจรของผู้คน เช่น อาคารพาณิชย์หรือเหล่าบรรดาตึกแถวต่างๆ ก็ควรเตรียมการให้มีกันสาดป้องกันฝนเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อลดปัญหาการสาดกระทบของฝนกับผนังอาคาร โดยกันสาดนี้อาจเป็นการใช้กันสาดแบบธรรมดาทั่วไปหรือ จะเป็นแบบที่เพิ่มความสวยงามขึ้นมาอีกนิดอย่างกันสาดแบบ Colonnade ก็ได้ และหากเป็นไปได้ควรเลือกแบบที่มีขอบกันน้ำฝนเพื่อไม่ให้ไหลลงที่ทางเท้าโดยตรง แต่ให้เอียงลาดลงท่อน้ำฝนเป็นระยะ ๆ และระบายน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไปครับ
สำหรับวิธีการป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอาคารบ้านเรือนที่มาพร้อมกับหน้าฝนนั้นยังมีอีกมากมายครับ เพราะอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังนั้นมีกระบวนการในการออกแบบที่แตกต่างกัน ปัจจัยในการก่อสร้างก็แตกต่างกัน ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นย่อมแตกต่างกันและวิธีการป้องกันก็ต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของลักษณะอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังด้วยครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.