แนวคิด

ประเภทของรอยร้าว

clinic77

รอยร้าวในคอนกรีตที่จะขอกล่าวถึงต่อไป เป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นใน เนื้อคอนกรีตจริงๆ ไม่ใช่รอยร้าวที่ผิวปูนฉาบ เพราะปกติที่ผิวหน้าของคานและเสาจะมีปูนทรายฉาบพอกอยู่เพื่อกลบแต่งผิวคอนกรีตให้เนียนเรียบสวย ปูนทรายจึงมีความแข็งแรงไม่มากนัก และอาจเกิดการแตกร้าวหรือหลุดร่อนออกจากเนื้อคอนกรีตได้ ฉะนั้นถ้าพบรอยร้าวในคานและเสาก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจไปครับ ขอให้สกัดชั้นปูนทรายออกมาให้เห็นเนื้อคอนกรีตจริงๆ เสียก่อนแล้วจึงดูอีกครั้งว่า รอยร้าวนั้นมีอยู่ในเนื้อคอนกรีตจริงหรือไม่ ถ้ารอยแยกเหล่านั้น สามารถสอดไส้ดินสอกดขนาด 0.5 มิลลิเมตร เข้าไปในรอยแยกได้แสดงว่าเป็นรอยร้าวในเนื้อคอนกรีตครับ

ต่อไปก็คือ รอยร้าวที่คานคอนกรีต รอยร้าวที่เราเห็นในคานนั้นจะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถแบ่งตามสาเหตุหลักของการแตกร้าวได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ รอยร้าวเนื่องจากคานไม่สามารถรับแรงได้ และอีกประเภทเป็นรอยร้าวเนื่องจากคุณภาพการก่อสร้างไม่ดีหรือเกิดการกัดกร่อนซึ่งก็มีสาเหตุและที่มาที่ไปมีดังนี้ครับ
1. รอยร้าวในคานเนื่องจากคานไม่สามารถรับแรงได้
รอยร้าวแบบนี้อาจเกิดเนื่องมาจากมีน้ำหนักบรรทุก มากกว่าความสามารถในการรับน้ำหนักของคาน ดังนั้นหากพบรอยร้าวแบบนี้ให้รีบหาผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขโดยด่วน เพราะอาจทำให้เกิดการพังทลายของโครงสร้างอาคารบ้านเรือนได้

2. รอยร้าวในคานเนื่องจากคุณภาพการก่อสร้างไม่ดีหรือการกัดกร่อน
รอยร้าวหลายประเภท ในโครงสร้างมักจะไม่พังทลายหรือวิบัติในเวลาอันรวดเร็ว อาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะเกิดความเสียหายอย่างแท้จริงดังนั้นรอยร้าวประเภทนี้มักพบในอาคารที่มีการควบคุมการก่อสร้างไม่ดี หรือเกิดจากความประมาทของช่างที่ไม่มีความชำนาญและไม่มีความรู้

รอยร้าวที่เกิดขึ้นตามอาคารบ้านเรือนนั้น แม้จะเป็นเพียงรอยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ดูเหมือนจะไม่หนักหนาเพียงใดแต่เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่อยู่กันอย่างสงบสุข ไม่ต้องมาหลับ ๆ ตื่น ๆ กังวลว่าบ้านจะทรุดตัวลงมาเมื่อไหร่ หากมีทางแก้ไขได้แต่เนิ่น ๆ ก็ควรรีบทำให้เรียบร้อยจะดีที่สุด โดยเฉพาะสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้เรื่องระบบโครงสร้างภายในบ้านหากกำลังจะต่อเติมหรือว่าคิดโครงการจะก่อสร้างบ้านก็ควรคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องความแข็งแรงในทางวิศวกรรมต่าง ๆ เหล่านี้กันด้วย เรื่องราวความซับซ้อน สาเหตุที่มา ที่ไปที่สำคัญของอาคารบ้านเรือนยังมีอีกมาก ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนนั้น หากเจ้าของบ้านหรือเจ้าของอาคารไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ ความชำนาญที่ดีพอ เมื่อเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น โดยเฉพาะรอยร้าวเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะเป็นจุดเล็ก ๆ ที่สามารถลุกลามไปสู่จุดใหญ่ ๆ หรือ ไม่ก็อาจจะเป็นเพียงปัญหาเล็ก ๆ จริง ๆ แต่ด้วยประสบการณ์และความไม่เชี่ยวชาญ อย่างไรก็อย่าเพิ่งได้ตกใจ ตั้งสติให้มั่นเสียก่อนแล้วค่อยพินิจพิจารณากันอย่าง ช้า ๆ ให้รอบคอบ โดยการปรึกษาผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญเสียก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปจ้างช่างรับเหมาทั่วๆ ไปมาดูแลให้เพราะแนวทางการแก้ไขของช่างอาจไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเสมอไปก็ได้ครับ มาพิจารณารอยร้าวประเภทที่เหลือกันต่อครับ เริ่มกันที่

clinic78


3.รอยแตกร้าวที่เสา ซึ่งนับว่าเป็นโครงสร้างส่วนที่สำคัญมากของอาคารบ้านเรือน เพราะเป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักทั้งหมดของอาคาร เพื่อถ่ายลงสู่ ฐานราก หรือพื้นดิน ถ้าเสาอาคารรับน้ำหนักเกินขีดความสามารถจะเกิดการพังทลายอย่างรวดเร็ว โดยมีสัญญาณเตือนภัยน้อยมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง เสาจะเกิดรอยร้าวให้เห็นแล้วก็พังทลายในเวลาอันรวดเร็วจนอาจจะเตรียมตัวหนีไม่ทัน ฉะนั้นถ้าพบรอยร้าวในเสาก็ไม่ควรนิ่งนอนใจควรย้ายออกจากอาคารนั้นและหาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอาคารหลังนั้นมีการก่อสร้างต่อเติมเพิ่มจำนวนชั้นมากขึ้น
ด้วยเหตุที่เสาเป็นโครงสร้างที่สำคัญและมีสัญญาณเตือนภัยน้อยก่อนการวิบัติ ในทางวิศวกรรมจึงออกแบบให้เสามีส่วนเผื่อความปลอดภัย (Factor of Safety) ค่อนข้างสูง ทำให้คนทั่วไปคิดว่าอาคารห้องแถว 2-4 ชั้น สามารถต่อเติมเพิ่มชั้น ได้ โดยไม่อันตรายหรือมีอันตรายน้อยกว่าการต่อเติมเพิ่มชั้นในตึกสูงๆ เช่น ตึก 10 ชั้น 20 ชั้น แต่ความเป็นจริงแล้วการต่อเติมเพิ่มชั้นในห้องแถวเตี้ยๆ ขนาด 2-3 ชั้น จะอันตรายมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น ห้องแถว 2 ชั้น ต่อเติมเป็น 3 ชั้น เท่ากับเป็นการบังคับให้เสาต้องรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 50% ในขณะที่การต่อเติมเพิ่ม 1 ชั้น ในตึก 10 ชั้น จะเพิ่มน้ำหนักในเสาเพียง 10% เท่านั้น ตึกถล่มหลายๆ ครั้งในเมืองไทย มีสาเหตุหลักมาจากการที่เสาไม่สามารถรับน้ำหนักอาคารทั้งหมดได้ดูๆ ก็น่าเศร้าใจเพราะเสาเป็นเทคโนโลยีการก่อสร้างที่เก่าแก่มากและเป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาหลายพันปีนับ ตั้งแต่ยุคก่อนพุทธศักราช หรือคริสต์ศักราชเสียอีก สังเกตได้จากวิหาร ปราสาทโบราณเก่าแก่อายุหลายพันปีหลายแห่ง ส่วนของหลังคา หรือคาน หรือพื้นอาจจะพังทลายไปจนเกือบหมด แต่จะยังคงเห็นเพียงแต่เสาที่ยังยืนต้นเด่นเป็นสง่าให้เราชื่นชมอยู่เสมอเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความใหญ่โตมโหฬารของปราสาทวิหาร เสาอาคารจึงเป็นส่วนสุดท้ายที่จะพังทลายลงมา
เสาเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่สุด เราสามารถใช้วัสดุเกือบทุกชนิดทำเป็นเสาได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ไม้ อิฐ และแม้กระทั่งหิน คนโบราณได้ตัดหินเอามาวางซ้อนๆ กันก็ใช้เป็นเสาได้ ดังที่เห็นในปราสาทหินทั่วไป รอยร้าวในเสาที่อาจพบเห็นได้ก่อนการวิบัติทั้งหลายของเสาโดยสามารถจำแนกได้หลายสาเหตุซึ่งเสาที่เกิดการแตกร้าวจริงอาจเกิดจากสาเหตุเดียวหรือหลายๆ สาเหตุรวมกันได้ สัปดาห์หน้ามาติดตามรายละเอียดของรอยร้าวที่เสากันต่อครับ

clinic79


ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านอีกปัญหาหนึ่งซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ หากเกิดกับอาคารบ้านเรือนแล้วควรที่จะต้องรีบดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วน นั่นก็คือ
4.ปัญหารอยร้าวเนื่องจากการรับน้ำหนักไม่ไหว ซึ่งสามารถสังเกตได้ง่าย ๆ จากรอยแตกร้าวของเสา ลักษณะเสาที่แตกออกจนคล้ายจะปริแยกเป็นส่วน ๆ ซึ่งอาจจะเป็นผลให้เกิดการวิบัติของเสาทันทีหลังจากคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมกะเทาะออกมาซึ่งในกรณีนี้ถือว่าอันตรายมากครับ
นอกจากปัญหาที่เกิดกับเสาแล้วปัญหาการรับน้ำหนักไม่ไหวของพื้นก็เช่นกันเนื่องจากรอยแตกร้าวที่พื้นนั้นมักจะพบเห็นได้ง่ายและมักจะทำให้เจ้าของอาคารค่อนข้างกังวลเป็นพิเศษเกรงว่าอาคารบ้านเรือนของตนนั้นจะทรุดหรือพังทลายลงมาเกิดอุบัติเหตุกับตนเองรวมทั้งบรรดาลูกหลานที่พักอาศัยอยู่ ซึ่งหากกล่าวตามความเป็นจริงแล้วรอยแตกร้าวจำนวนมากที่พบเห็นนั้นเป็นเพียงรอยแตกร้าวที่ผิวของวัสดุปูพื้นหรือวัสดุตกแต่งพื้นเท่านั้นครับและก็เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่เป็นลักษณะโครงสร้างเท่านั้นด้วย โดยเป็นพื้นซึ่งมีคานรองรับไม่รวมถึงพื้นซึ่งวางบนดิน เช่น พื้นที่จอดรถ หรือพื้นอาคารชั้นล่าง และส่วนมากจะเป็นพื้นที่วางบนดินที่ไม่มีโครงสร้างคานหรือเสาเข็มรองรับอยู่ ดังนั้นรอยแตกร้าวลักษณะนี้จึงถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ อาทิเช่น รอยร้าวที่ใต้ท้องพื้น เป็นรอยร้าวที่บ่งบอกถึงความไม่มั่นคงแข็งแรงของพื้นซึ่งรอยร้าวจะแตกต่างกันตามชนิดของพื้น สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเพราะอยู่ใต้ท้องพื้นซึ่งเป็นจุดที่เห็นได้ชัดยกเว้นกรณีที่มีฝ้าเพดานปิดไว้ โดยที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าพื้นเริ่มออกอาการรับน้ำหนักไม่ไหว ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ออกแบบให้เป็นพื้นคอนกรีตหล่อในที่ ซึ่งหากพื้นคอนกรีตหล่อในที่รับน้ำหนักมากจนเกินขีดความสามารถ ก่อนจะเกิดการวิบัติจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่บริเวณใต้ท้องพื้นเป็นรอยแตกลักษณะเป็นทางยาวบริเวณตอนกลางของพื้นหรือมีรอยร้าวเป็นสนิมเหล็กใต้ท้องพื้นเป็นตารางครับ ส่วนในกรณีออกแบบเป็นพื้นแผ่นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปท้องเรียบหากเกิดกรณีที่พื้นชนิดนี้รับน้ำหนักจนเกินขีดความสามารถ จะเกิดรอยร้าวที่บริเวณกึ่งกลางใต้ท้องพื้นเป็นแนวขวางกับแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป
รอยร้าวอีกประเภทที่อาจเห็นกันได้บ่อยกับอาคารบ้านเรือน คือ
5.รอยร้าวที่ผิวบนของพื้น โดยหลักของการรับน้ำหนักแล้ว เมื่อพื้นรับน้ำหนักไม่ไหวจะเกิดรอยร้าวที่ผิวบนก่อนการเกิดที่ใต้ท้องพื้น แต่เนื่องจากพื้นด้านบนมักมีวัสดุตกแต่งปิดทับ อาทิเช่น กระเบื้อง พรม กระเบื้องยาง หินแกรนิต หินขัดหรือผิวปูนขัดมัน ทำให้มักไม่ค่อยเห็นรอยแตกร้าวเหล่านั้นประกอบกับผิวด้านบนมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่อาจทำให้เกิดรอยแตกร้าวได้ จึงไม่แนะนำให้นำรอยร้าวที่ผิวบนมาเป็นดัชนีตัววัดความมั่นคงแข็งแรงของอาคารครับ

  • Hits: 673

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.