วิธีการคิด Blow Count เสาเข็ม

28 September 2011

blow_count

สำหรับท่านเจ้าของบ้านที่ไม่ได้คุ้นเคยกับงานก่อสร้าง คงไม่คุ้นเท่าไรกับคำว่า Blow Count แต่ถ้าเป็นคนอยู่ในแวดวงก่อสร้างแล้วการคิด Blow Count เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ในการประเมินกำลังกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม ได้ครับ

ซึงสูตรที่ใช้คิดมีหลายสูตรด้วยกัน ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างการคิด BLOW COUNT ของเสาเข็ม โรงงาน แห่งหนึ่งใน จังหวัดชลบุรี
ข้อกำหนด
Pile Section (หน้าตัดเสาเข็ม) = I - Shape 0.26 x 16.50 m
Fc' (กำลังอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน) = 350 ksc
Safe Load ( น้ำหนักปลอดภัย)= 25 tons
Weight of Hammer (น้ำหนักของตุ้ม) = 4.5 tons
Height of Drop (ระยะยกของตุ้มเหนือเสาเข็ม) = 30 cm

DANISH FORMULA
Qult = eWH/(S+C)
C = (eWHL/2AE)^0.5

Qult = Ultimated Load = Safe Load x FS. -------(kg)
e = Efficiency = 0.75
W = Weight of Hammer = 4500 kg จากข้อกำหนด
H = Heigh of Drop = 30 cm จากข้อกำหนด
L = Length of Pile = 1650 cm จากข้อกำหนด
A = Cross Section Area of Pile = 484 sq.cm จากข้อกำหนด
E = Modulus of Elasticity of Concrete = 284,553 ksc
S = Settlement per Blow
FS. = Factor of Safety = 2.5

C = (eWHL/2AE)^0.5 = 0.78
Safe Load = 25,000 kg

Qult = Safe Load x FS. = 62,500 kg
S = (eWH/Qult) - C = 0.84 cm./Blow
Last 10 Blows = 8.4 cm หมายความว่า การตอกเสาเข็ม 10 ครั้งสุดท้าย เสาเข็มต้องจมไม่เกิน 8.4 ซม. จึงจะสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ 25 ตันนั่นเอง

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.