การสำรวจสภาพดิน

28 September 2011

soil

ลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ในการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนนั้น เรียกว่าเป็นศาสตร์ในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมได้ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ และมีหลักเกณฑ์ในกางปฎิบัติที่ถูกต้องทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ ก็เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารบ้านเรือนรวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย เว้นแต่ว่าหลักการเหล่านั้นไม่ได้รับการเอาใจใส่จากสถาปนิก, วิศวกรหรือผู้รับเหมาที่ก่อสร้างอาคาร

การเจาะสำรวจสภาพดินก่อนการก่อสร้างก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่สำคัญก่อนการดำเนินการก่อสร้างครับ ยิ่งในบริเวณที่ไม่เคยมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนมาก่อน ควรได้รับการสำรวจสภาพดินเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบข้อมูลของดินข้างใต้อย่างถูกต้องก่อนการออกแบบโดยเฉพาะในระบบฐานรากซึ่งยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ การออกแบบก่อสร้างก็ยิ่งประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการก่อสร้างมากขึ้นเท่านั้น สำหรับบริเวณที่เป็นชั้นดินแข็ง ที่ไม่ต้องใช้เสาเข็ม ก็ควรได้รับการเจาะสำรวจ โดยทั่วไปนั้นเทศบัญญัติท้องถิ่นมักจะกำหนดให้ใช้ค่าความสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยของดินในจังหวัดนั้น ๆ ไม่เกิน 10 ตันต่อตารางเมตร ถ้าไม่มีผลการทดลองมาแสดงแต่หากมีผลการเจาะสำรวจค่าที่ปลอดภัยของการรับน้ำหนักปลอดภัยของดิน อาจขึ้นสูงถึง 20 ตันต่อตารางเมตร ฉะนั้นหากใช้ค่าที่ได้จากการเจาะสำรวจดินก็จะทำให้ประหยัดค่าฐานรากได้มากครับ
ในการเจาะสำรวจในแต่ละครั้งนั้น หลุมที่เจาะสำรวจควรมีจำนวนมาก ๆ และการกระจายออกไปทั่วทั้งบริเวณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการก่อสร้างทั้งหมดครับ เพราะการเจาะสำรวจจะได้ข้อมูลเฉพาะบริเวณใกล้ ๆ หลุมที่เจาะเท่านั้น จำนวนหลุมที่ควรเจาะจึงขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของชั้นดินในบริเวณก่อสร้าง รวมทั้งขนาดและประเภทการใช้สอยของอาคาร ส่วนความลึกของหลุมเจาะขึ้นอยู่วิศวกรผู้ออกแบบคำนวนฐานรากเป็นผู้กำหนดครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.