ปัญหาแรงลม

28 September 2011

wind

ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั้น ทั้งสถาปนิก วิศวกรและเจ้าของบ้าน ต้องใส่ใจและรอบคอบมากที่สุด โดยเฉพาะการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย ที่ทางหน่วยงานได้กำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิต, ทรัพย์สิน และสวัสดิภาพของทุก ๆ ท่านครับ เช่น การคำนวณหาแรงลม ก่อนการก่อสร้าง ซึ่งหลาย ๆ ท่านคิดว่า การคำนวณหาแรงลมนั้นจะต้องทำเฉพาะกับอาคารที่สูง ๆ หลายชั้นเท่านั้น

ซึ่งเป็นความคิดที่ผิดครับ อาคารชั้นเดียวที่ตั้งอยู่ในที่โล่งหรือกลางแจ้งโดยไม่มีต้นไม้หรืออาคารใด ๆ ข้างเคียงเลย ยิ่งต้องมีการคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นพิเศษรวมทั้งอาคารที่มีความสูงเกินสองเท่าของด้านแคบอาคารด้วย หากไม่นำแรงลมมาพิจารณาในการคำนวณออกแบบ อาคารที่ก่อสร้างอาจวิบัติได้ ซึ่งปัญหาของแรงลมอาจจะไม่ถึงกับทำให้อาคารพังทลายลงมาหรือแตกร้าว แต่จะทำให้เจ้าของอาคารหรือเจ้าของบ้านรู้สึกว่ามีการโยกเยกทุกครั้งที่มีลมกระโชกผ่านเข้ามา เรียกว่าขวัญผวากันทุกครั้งที่มีลมแรง ๆ ยิ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้ยิ่งน่ากลัวในที่สุดก็ต้องรื้อถอนหรือซ่อมแซมกันยกใหญ่เสียเงินเสียทองกันอีกตามเคย เพราะฉะนั้นในการก่อสร้างแต่ละครั้งต้องมีการค้ำยันยึดโยงตามหลักการก่อสร้างอย่างน้อยเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สามารถต้านทางแรงลมได้จนกว่าโครงสร้างจะเสร็จสมบูรณ์
อาการโยกเยกของบ้าน ถึงแม้จะไม่ถึงกับทรุดร้าวแต่ตามประสบการณ์ที่เคยพบ ถ้าเป็นบ้านที่ติดตั้งกระจก มักจะเกิดการแตกร้าวเมื่อมีลมพัดผ่านและอาจจะทำให้การใช้สอยต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ หรือบางที่ก็เกิดการวิบัติตั้งแต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จด้วยซ้ำไปครับ ดังนั้นวิธีป้องกันปัญหาเหล่านี้ที่ดีที่สุด ก็คือ การเตรียมระบบการก่อสร้างที่ดี ไม่มองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เพราะนั่นคือ ความปลอดภัยในชีวิตของคนที่เรารักและทรัพย์สินที่เก็บสะสมมาตลอดชีวิตครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.