แรงดันดินและน้ำ

28 September 2011

pressure

สาเหตุของการแตกร้าวหรือพังทลายของอาคารบ้านเรือนโดยทั่วไปเกิดจากหลายกรณีด้วยกันครับ บางกรณีเกิดจากความไม่แข็งแรงมั่นคงของการออกแบบระบบโครงสร้าง, การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน, การก่อสร้างอย่างไม่ถูกวิธี หรือบางกรณี เกิดการพังทลายเมื่อมีการถมดินครับ สำหรับในกรณีสุดท้าย คือการพังทลายเมื่อมีการถมดินนั้น มีสาเหตุมาจากแรงดันทางข้างของดินในบริเวณนั้นครับ

ซึ่งตามหลักแล้ว ดินเหนียวจะมีค่าสัมประสิทธิ์ของแรงดันทางข้าง 1,040 กิโลกรัม/ตารางเมตร/เมตร ส่วนดินทรายจะมีค่าสัมประสิทธิ์ 480 กิโลกรัม/ตารางเมตร/เมตร ครับ และจากประสบการณ์ที่เคยศึกษาและพบเจอจะพบว่าถ้าเป็นการก่อสร้างที่ได้มีการจัดทำโครงสร้างเพื่อกันดินไว้โดยเฉพาะแล้วจะไม่ประสบกับปัญหาเหล่านี้ เพราะได้รับการคำนวณและออกแบบเผื่อไว้แล้ว แต่ถ้ากรณีการก่อสร้างที่หลงลืมในเรื่องรายละเอียดบางส่วนที่จำเป็นเช่น การพังทลายของรั้วบ้านหรืออาคาร ที่เกิดจากผู้ปฏิบัติงาน ละเลยขั้นตอนการจัดทำครีบกันดินใต้พื้นชั้นล่าง โดยคิดเป็นผนังรับน้ำหนักบรรทุกในแนวดิ่งธรรมดา เมื่อมีการถมดินในบริเวณนั้นขึ้นจะทำให้เกิดแรงดันทางข้างของผนังซึ่งไม่ได้คำนวณเผื่อไว้ ผลที่ตามมาก็คือทำให้รั้วเกิดการแตกร้าวและพังทลายลงมาได้ในที่สุดครับ
ในอีกกรณีหนึ่งที่นับเป็นสาเหตุของปัญหาที่ก่อให้เกิดการพังทลายของรั้วบ้านหรืออาคาร เช่น ในช่วงหน้าฝนโดยเฉพาะ ในบริเวณที่มีน้ำขังอยู่ก็จะเกิดแรงดันในบริเวณดังกล่าว ยิ่งถ้าเป็นดินทรายยิ่งพังทลายลงมาได้ง่ายครับ เพราะฝนที่ตกติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะเกิดการกักขังน้ำในปริมาณมากจนไม่สามารถซึมหรือระบายออกมาได้ทัน ทำให้บริเวณนั้นเปรียบเสมือนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในที่สุด รั้วที่คาดว่าจะต้านทานน้ำหนักไว้ได้กลับไม่สามารถต้านแรงดันน้ำไว้ได้ จึงเกิดการพังทลายของดินได้ครับ
ตัวอย่างความวิบัติเหล่านี้ มีให้เห็นกันบ่อยมาก ทั้งบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ ขนาดเล็กหรือเขื่อนในริมแม่น้ำต่าง ๆ ต้องเสียเวลามารื้อถอน ซ่อมแซมกันใหม่ ไม่คุ้มเลยครับ ปัญหาทุกอย่างย่อมมีวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดควบคู่มากับวิธีการก่อสร้างเสมอ สถาปนิก, วิศวกร และเจ้าของอาคารควรให้ความใส่ใจในรายละเอียดต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นการป้องกันการพังทลายที่อาจจะเกิดขึ้นจากแรงดันดินและน้ำที่ต้นเหตุและเป็นการเตรียมการที่รองรับเมื่อเวลาเกิดปัญหาที่ถูกจุดครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.