สาเหตุที่ทำให้เกิดการวิบัติของอาคารบ้านเรือน

28 September 2011

collapse1

วันนี้จะพาท่านผู้อ่านมาตรวจสอบหาสาเหตุของการวิบัติของอาคารบ้านเรือน
การวิบัตินับรวมตั้งแต่รอยร้าวที่มีความกว้างพอและยังขยายตัวไปเรื่อย ๆ จนถึงการที่โครงสร้างที่ยุบหรือพังลงมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหลัง ปรกติรอยร้าวในอาคารบ้านเรือนหรือแม้กระทั้งผนังก่ออิฐธรรมดาจะเป็นเพียงอาการที่แสดงให้เห็นว่าได้เกิดการชำรุดขึ้นแล้วในจุดใดจุดหนึ่งของอาคาร การชำรุดอาจเกิดในบริเวณที่พบรอยร้าว หรือเกิดที่ส่วนอื่นของอาคารแต่ส่งผลกระทบมาปรากฏให้เห็นที่รอยร้าวก็ได้

ฉะนั้นการซ่อมแซมการชำรุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาสาเหตุให้พบเสียก่อน การซ่อมแซมแต่เฉพาะรอยร้าวที่ช่างรับเหมามักจะทำกันอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุรอยร้าวอาจจะขยายตัวต่อไปในเวลาอีกไม่นาน ยกตัวอย่างเช่น รอยร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานราก หากซ่อมแซมรอยร้าวหรือแม้จะทุบองค์อาคาร เช่น คาน ออกแล้วหล่อใหม่ก็ตามหากไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุสำคัญคือการทรุดตัวไม่เท่ากันของฐานรากแล้วการแตกร้าวก็จะเกิดขึ้นอีกแน่นอน วิธีแก้ก็คือทำให้ฐานรากทุกฐานทรุดตัวเท่ากันโดนตลอด หรือเสริมฐานรากหรือเสาเข็มเพื่อหยุดการทรุดตัวนั้นเสีย เป็นต้น
สาเหตุที่ทำให้เกิดการวิบัติของอาคารบ้านเรือนนั้นอาจจำแนกเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้ 6 ข้อ ดังนี้คือ
1. ความผิดพลาดในการคำนวณออกแบบ
2. ปัญหาการก่อสร้าง
3. ปัญหางานฐานราก
4. แรงกระทำทางข้าง
5. การกระทำทางกล
6. ผลของปฏิกิริยาทางเคมี และจุลินทรีย์
7. ผลจากการใช้อาคารผิดประเภท
8. การดัดแปลงต่อเติมอาคารโดยพลการและรู้เท่าไม่ถึงการณ์
สาเหตุหลัก ๆ ดังกล่าว นี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดการวิบัติของอาคารบ้านเรือน ทุก ๆ ท่านลองไปสำรวจอาคารบ้านเรือนของท่านดูนะครับว่าการวิบัติของบ้านท่านเกิดจากสาเหตุใดหากมีข้อสงสัยประการใดก็ ติดต่อเรา หรือ จะฝากคำถามไว้ที่เวปบอร์ดก็ได้ครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.