การเทคอนกรีตที่ถูกต้อง

28 September 2011

concrete1

วันนี้ผมจะพาท่านผู้อ่านมารู้จักวิธีการเทคอนกรีตที่ถูกต้องครับ
การเทคอนกรีตก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการเตรียมวัสดุ ในการผสมคอนกรีต องค์ประกอบที่สำคัญของคอนกรีตคือ ปูนซีเมนต์,หิน,ทราย และน้ำ เพราะหากไม่ระมัดระวังในกระบวนการผสมผสมมวลคลุกเคล้าไม่ทั่วถึงหรือผิดสัดส่วนก็อาจได้คอนกรีตที่มีกำลังต่ำ เป็นโพรงหรืออาจเกิดรอยร้าวได้ในภายหลัง

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ พยายามอย่าให้เนื้อและผิวคอนกรีตเกิดการแยกแยะขึ้น เช่น ไม่เทคอนกรีตจากระดับสูงเกิน 2 เมตร ถ้าจำเป็นต้องเทคอนกรีตจากที่สูงควรใช้ท่อเท ( Tremie pipe ) หรือ ราง ( Chute ) และไม่ควรใช้เครื่องจี้คอนกรีตมากจนเกินไป ( Overvibrated ) นอกจากนั้นไม่ควรใช้เครื่องจี้ไปบนเหล็กเสริมครับ และที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือการหยุดเทคอนกรีตก็ควรทำรอยต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกครั้ง เช่น ก่อนเทคอนกรีตต่อเนื่องจะต้องทำผิวหน้าคอนกรีตเดิมให้หยาบและสะอาด และควรทาด้วยน้ำยาเชื่อมประสานที่บรรดาช่างมักเรียกว่า น้ำยาเชื่อมประสาน (Bonding Agent) หรือน้ำปูนข้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้คอนกรีตที่เทไว้ก่อนหน้านั้นแล้วและคอนกรีตใหม่ต่อกันสนิทและแน่นหนา เพราะรอยต่อจะเป็นจุดอ่อนที่มักจะร้าวได้ง่ายครับ และนี่ก็คือวิธีหลัก ๆ ในการเทคอนกรีตที่ถูกต้องครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.