ความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งเสาเข็ม

28 September 2011

pile5

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในการตอกเสาเข็มยาว ดินที่ถูกแทนที่โดยเสาเข็มและปริมาณดินที่ถูกแทนที่นั้นจะเคลื่อนตัวไปในทางที่มีอุปสรรคน้อยที่สุด และย่อมจะไปปะทะกับเสาเข็มต้นที่ตอกไปแล้ว อาจทำให้เสาเข็มต้นที่ตอกแล้วเคลื่อนไปจากตำแหน่งทั้งทางแนวราบและแนวดิ่ง

หรือที่บรรดาช่างมักจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเสาเข็มหนีศูนย์ หรือถ้าเป็นเสาเข็มหลายท่อนต่อกันด้วยการสวมปลอกเหล็กธรรมดาก็อาจลอยตัวได้ หากไม่มีการตรวจสอบวัดระดับและสอบความคลาดเคลื่อนของศูนย์แล้วอาจเกิดการวิบัติขึ้นได้ในภายหลัง การจัดระบบการตอกเสาเข็มที่ดีจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนดังกล่าวได้มาก เช่น ควรจะตอกเสาเข็มที่รวมเป็นกลุ่มเสียก่อน แล้วจึงค่อยตอกเสาเข็มเดี่ยวในภายหลัง และโดยทั่วไปควรเริ่มตอกเสาเข็มจากด้านที่ชิดกับอาคารข้างเคียง และไล่ตอกไปเรื่อยไปทางด้านที่ว่าง ฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มทำการตอกเสาเข็มควรกำหนดแผนการตอกของปั้นจั่นแต่ละตัวให้รอบขอบเสียก่อน เพื่อให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุดหรืออาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ถ้ามีการวางแผนการปฏิบัติงานตอกเสาเข็มกันอย่างถูกต้อง

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.