ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของช่างก่อสร้าง

28 September 2011

builder1

ผมได้นำเสนอสาเหตุการวิบัติของอาคารบ้านเรือน ไม่ว่าจะเป็นช่วงที่กำลังมีการก่อสร้างอยู่หรือการก่อสร้างนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วและผมมักได้รับโทรศัพท์จากแฟนๆ รายการโทรเข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการวิบัติที่ตนเองกำลังประสบอยู่ ว่าเกิดจากสาเหตุใดและจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

ซึ่งหากจะให้สรุปออกมาก็พอจะทราบได้ครับว่าสาเหตุการวิบัติของอาคารบ้านเรือนอีกประการนั้นเกิดมาจาก ความเข้าใจผิดของช่างหรือวิศวกรที่คิดว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแต่ความจริงเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักการก่อสร้างทางวิชาการครับ เช่น
หากมีการก่อสร้าง โดยวิศวกรได้คำนวณแบบโครงข้อหมุน ที่มีช่วงยาว 40 เมตร มีที่รองรับสองแห่งที่ปลายสองข้างแต่ในระหว่างมุงกระเบื้องผู้รับเหมาได้ใช้ไม้ขนาดใหญ่ค้ำยันจุดกึ่งกลางไว้โดยคิดว่าจะปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดตามมาแน่นอน แต่ทราบไหมครับว่า อาจทำให้บริเวณตรงกลางของอาคารในแนวตั้งและแนวทแยงนั้นเกิดการบิดโค้งได้ เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าแรงในอาคารบริเวณนั้นจะมีค่าน้อยมากหากใช้เสารับเพียง 2 ต้น ตามที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ แต่ถ้าใส่ค้ำยันชั่วคราวตรงกลางเพิ่มขึ้นอีก 1 อัน แรงในอาคารบริเวณด้านบนค้ำยันนั้นจะกลับมีค่าเพิ่มขึ้นสูงสุดและเปลี่ยนจากแรงดึงเป็นแรงอัดและแรงอัดเป็นแรงดึง ดังนั้นอาคารทแยงซึ่งได้รับการออกแบบไว้ให้มีแรงดึงน้อยอยู่แล้วแต่กลับต้องมารับแรงอัดซึ่งสูงกว่าที่กำลังแรงดึงของตัวเองมีอยู่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับหากจะเกิดการวิบัติขึ้น และที่พบมากอีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือ ปลายคานหรือแผ่นพื้นที่ยื่นออกมามาก ๆ หลังจากที่ถอดแบบแล้ว ช่างก่อสร้างมักจะทิ้งค้ำยันไว้ตรงปลายเสมอ โดยเข้าใจว่าจะสามารถช่วยลดอันตรายได้ในขณะที่ยังมีการใช้งานบนแผ่นพื้นนั้น แต่ทราบไหมครับว่าการปฏิบัติเช่นนี้นั้นเป็นการปฏิบัติที่ผิดหลักการก่อสร้างทางวิชาการ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.