ปัจจัยที่ทำให้คอนกรีตมีกำลังต่ำ

28 September 2011

concrete1

ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแต่ละหลังนั้น นอกจากจะต้องมีการออกแบบทั้งทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ดีแล้วการเตรียมการก่อสร้างที่รัดกุมก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อกัน คือ การควบคุมให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพราะหากการดำเนินการก่อสร้างดำเนินไปอย่างผิดวิธีที่ควรจะเป็น แล้วล่ะก็ นอกจากจะได้อาคารบ้านเรือนที่ไม่มั่นคง แข็งแรงตามที่ควรจะเป็นแล้ว บางกรณียังก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตของผู้อยู่อาศัยได้ครับ

วันนี้ขอยกตัวอย่างที่พอเห็นกันอยู่เป็นประจำในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนนั่นก็คืองานที่เกี่ยวเนื่องกับคอนกรีตกันครับ
ปัจจัยที่ทำให้คอนกรีตมีกำลังต่ำที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ การเท เพราะในงานคอนกรีตนั้น เมื่อเลือกวัสดุและอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมได้แล้ว ยังมีองค์ประกอบอีกหลายประการที่จะต้องพิจารณา เช่น อุณหภูมิของวัสดุผสม เครื่องผสม การชั่งตวง ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น การเทคอนกรีตในขณะที่อากาศร้อนจัด จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอุณหภูมิขณะผสมคอนกรีตยิ่งสูงเท่าไร กำลังของคอนกรีตยิ่งต่ำลงเท่านั้น ฉะนั้นหากจำเป็นต้องเทคอนกรีตในขณะที่อุณหภูมิอากาศสูง ให้พยายามลดอุณหภูมิของส่วนผสมคอนกรีตลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น จัดให้มีหลังคาคลุมกองวัสดุ รวมทั้งน้ำด้วย ท่อน้ำควรเดินใต้ดินให้มากที่สุด ส่วนที่อยู่บนพื้นดินควรทาท่อด้วยสีขาวเพราะสีขาวจะช่วยสะท้อนความร้อน บริเวณที่ตั้งเครื่องผสมคอนกรีตก็ควรจะมีหลังคาคลุมแดด และก่อนจะเทคอนกรีตควรใช้น้ำฉีดทำความสะอาดแบบหล่อและเหล็กเสริมให้ทั่วก่อน แต่ต้องระวังอย่าฉีดน้ำจนมากเกินไปจนเป็นการเพิ่มน้ำให้กับคอนกรีต ซึ่งในทางกลับกันจะทำให้กำลังของคอนกรีตต่ำลงหากมีสัดส่วนของน้ำในปริมาณมากเกินไป และในการผสมคอนกรีตจะต้องผสมให้วัสดุทุกชนิดเข้ากันดีโดยไม่มีการแยกแยะเพราะจะทำให้กำลังของคอนกรีตเสียไปเช่นกันครับ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ทำให้คอนกรีตมีกำลังต่ำ มีหลายสาเหตุ รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามครับ พอรู้แล้ว ก็อย่าลืมเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการเทคอนกรีตสำหรับอาคารบ้านเรือนของท่านนะครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.