แนวคิด

การวิบัติเนื่องจากแรงกระทำจากภายนอก

forces

การวิบัติเนื่องจากแรงกระทำจากภายนอกก็นับได้ว่าเป็นสาเหตุของการวิบัติที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เช่น อาคารที่ต้องรับน้ำหนักบรรทุกที่กระทำซ้ำ ๆ กัน ( Repeated Load ) เช่น รถบรรทุกที่มีน้ำหนักมาก ๆ ที่วิ่งผ่านโครงสร้าง ค.ส.ล. หรือบริเวณหัวเสาตอม่อ หรืออาคารที่มีหน่วยแรงกลับทางอยู่ตลอดเวลาหรือ, อาคารที่รับแรงดึงและแรงอัดสลับกันไป ฉะนั้นแรงกระทำภายนอกนั้นจะทำให้อาคารล้าจนทำให้เกิดการวิบัติได้เช่นกัน ในการคำนวณออกแบบอาคารที่จะต้องรับแรงกระทำซ้ำ ๆ และโดยเฉพาะอาคารที่มีหน่วยแรงกลับทิศทางจึงต้องคำนึงถึงเรื่องความล้าของโครงสร้างอาคารให้มากที่สุดโดยเฉพาะในอาคารที่ออกแบบโดยใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับ

แรงกระทำภายนอกจากธรรมชาตินอกจากแรงดันดินแล้วยังมีแรงดันน้ำ ที่เรียกว่าแรงยก ( Uplift ) ของน้ำที่กระทำต่อสระว่ายน้ำ หรือรางระบายน้ำทำให้สระและรางน้ำลอยตัวขึ้นมาได้หากไม่มีการยึดที่ดี และนอกจากนี้ก็ยังมีแรงลมพายุหรือแรงกระทำอันเกิดจากคลื่นยักษ์ก็จะส่งผลกระทบเป็นอย่างมากหากเป็นอาคารสูงหรืออาคารเตี้ยที่อยู่ในที่โล่งแจ้ง ฉะนั้นในการคำนวณออกแบบจะต้องคำนึงถึงแรงกระทำจากภายนอกให้มากโดยเฉพาะแรงลมที่กระทำต่ออาคารโดยเฉพาะถ้าเป็นอาคารที่มีรูปชะลูดที่มีส่วนสูงเกินสองเท่าของด้านแคบ เพราะแรงกระทำจากลมก็อาจจะมีผลทำให้อาคารเกิดการวิบัติได้ และแรงกระทำอีกอย่างที่มักจะนึกไม่ถึงก็คือ แรงกระทำที่เกิดจากฟ้าผ่า ซึ่งสามารถทำให้ตัวอาคารวิบัติได้เหมือนกันครับ ฉะนั้นการป้องกันแรงกระทำที่เกิดจากฟ้าผ่าก็สามารถทำได้โดยการติดตั้งสายล่อฟ้าหรือเครื่องป้องกันฟ้าผ่าให้ครอบคลุมพื้นที่ป้องกันเพียงพอ
นอกจากนั้นแผ่นดินไหวและผลกระทบสืบเนื่องของแผ่นดินไหว (เช่น คลื่นยักษ์ที่โหมพัดถล่มชายฝั่งทะเลอันดามัน) ก็เป็นสาเหตุสำคัญของการวิบัติอีกสาเหตุหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่อยู่ในโซนแผ่นดินไหวจะต้องคำนวณออกแบบให้อาคารสามารถต้านทานแรงที่เกิดจากการกระแทกที่เกิดจากแผ่นดินไหวตามที่กำหนด ของความปลอดภัยทางวิศวกรรมและทางสถาปัตยกรรมภายใต้ข้อบัญญัติการปลูกสร้างอาคารของแต่ละพื้นที่ได้ด้วย มิฉะนั้นความเสียหายครั้งใหญ่หลวงอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับ

  • Hits: 566

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.