สถิติการทำงานต่อวัน

28 September 2011

buildhouse

สถิติการทำงานต่อวัน จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนำไปใช้ในการคิดคำนวณประมาณราคา หรือวางแผนงานการดำเนินการก่อสร้าง

ชนิดงาน
คน
ได้งาน
ชนิดงาน
คน
ได้งาน
ขุดดินธรรมดา
1
2.2 ลบ.ม.
ตีฝาไม้ทับเกล็ด
1
6-8 ตร.ม
ขุดหลุม 0.8*0.8*1.00 ม.
1
2.5 หลุม
ตีฝาไม้เข้าลิ้น
1
3-4 ตร.ม
ถมดิน
1
3 ลบ.ม.
ไสไม้ฝา
1
80 ตร.ม
โกยหินจากรถลงพื้น
1
12-14 ลบ.ม.
ไสไม้พื้น
1
30-40 ตร.ม
โกยทรายจากรถลงพื้น
2
100 ลบ.ม
ปูพื้นไม้ตีชิด
1
6-8 ตร.ม
ย่อยอิฐหัก
1
2 ลบ.ม
ปูพื้นไม้เข้าลิ้น
1
3-4 ตร.ม
ก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น
1
1100 แผ่น
ปูพื้นปาเก้
1
4-5 ตร.ม
ก่ออิฐ ครึ่งแผ่นระยะสูง
1
500 แผ่น
วางตง-คาน
3
20 ลบ.ม
ก่ออิฐบล๊อก
1
55-80 แผ่น
ตีระแนง
1
30-45 ตร.ม
ฉาบปูนผนัง
1
8-10 ตร.ม
ทำลูกกรงไม้
1
1-1.5 ตร.ม
ฉาบปูนบัว
1
5 ตร.ม.
ทำบันไดไม้มีพุก
1
3.5 ม.
เทพื้นปูนทราย 5 ซม.
1
10-12 ตร.ม.
ตั้งวงกบ
2
8-10 ช่อง
เทคอนกรีตพื้นราบ
1
1-1.5 ลบ.ม
ติดบานพับประตูหน้าต่าง
1
9-11 บาน
เทคอนกรีตเสา
2
1.1 ลบ.ม.
ตอกเข็มไม้ยาว 3-6 ม.
3
15-18 ต้น
ดัดเหล็กและผูกเหล็ก
2
45-60 กก.
ตอกเสาเข็มคอนกรีต (ปั้นจัน)
1 ตัว
6-10 ตัน (แล้วแต่ขนาด)
ทำหินขัดไม่รวมขัด
2
15-20 ตร.ม
เสี้ยมเสาเข็ม
1
30-50 ต้น
ปูพื้นโมเสก
1
2-3 ตร.ม
ทาสีน้ำปูน
1
20-35 ตร.ม
กรุกระเบื้องผนัง
2
2-4 ตร.ม
ทาสีน้ำมัน
1
15-20 ตร.ม.
ผสมคอนกรีตด้วยกระบะ
3
4-5 ลบ.ม.
ทาสีเพดาน 2 ครั้ง
1
8 ตร.ม
ผสมคอนกรีตด้วยเครื่อง
4
20-25 ลบ.ม.
ขัดพื้นด้วยแรงคน
1
3-4 ตร.ม
เทคอนกรีตขัดมัน 10 ซม.
1
5 ตร.ม
ทาแชลแล็ก 1 ครั้ง
1
20-30 ตร.ม
ยกเสาไม้ 6 นิ้วเข้าที่
4
11-12 ต้น
ผูกนั่งร้านไม้ไผ่
3
150-300 ตร.ม.
ทำโครงหลังคาสังกะสี
1
15 ตร.ม
ติดตั้งอ่างล่างหน้า
2
9-10 ที่
ทำโครงหลังคากระเบื้อง
4
12 ตร.ม
ติดตั้งที่ปัสสาวะ
2
5 ที่
มุงหลังคาสังกะสี
1
40 แผ่น
ติดตั้งส้วมนั่งราบ
1
1 ที่
มุงหลังคากระเบื้อง
1
6-8 ตร.ม
ติดตั้งส้วมนั่งยองๆ
1
1-3 ที่
ติดตั้งก๊อกน้ำ (ทำเกลียว)
1

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.