ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป

28 September 2011

demolition

สถิติการทำงานสำหรับงานรื้อถอนอาคารต่าง ๆ รวบรวมโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายการ หน่วย ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ( บาท ) หมายเหตุ
มวลรวม(บาท) ไม่เกิน 5 ชั้น 6 ชั้นขึ้นไป
รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่
- คิดเป็นแผ่น แผ่น --- 2 --- ถ้าน้อยกว่า 30 แผ่น
- คิดเป็นพื้นที่ ตร.ม. --- 5 --- แผ่นละ 5 บาท
รื้อกระเบื้องหลังคา + โครงหลังคาไม้
- หลังคาเพิง ตร.ม. --- 30 --- .
- หลังคาจั่ว,ปั้นหยา ตร.ม. --- 35 --- .
- รื้อฝ้าเพดาน (เฉพาะฝ้า) ตร.ม. --- 10 --- .
- รื้อฝ้าเพดาน + คร่าวไม้ ตร.ม. --- 20 --- .
- รื้อผนัง + คร่าวไม้ ตร.ม. --- 20 --- .
- รื้อวงกบประตู + หน้าต่าง รวมเหล็กดัด ตร.ม. --- 25 --- .
- รื้อผนังก่ออิฐ ตร.ม. --- 25 --- .
- รื้อผนัง ค.ส.ล. หนา 0.08 - 0.10 ม. ตร.ม. --- 45 --- .
- รื้อเสา + คาน ค.ส.ล.(โครงสร้าง ค.ส.ล.) ลบ.ม. --- 240 --- .
รื้อพื้น ค.ส.ล.หนา 0.08 - 0.10 ม.
- พื้นลอย ตร.ม. --- 40 --- .
- พื้นบนดิน ตร.ม. --- 30 --- .
- รื้อถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - 0.20 ม. ตร.ม. --- 50 --- .
- สกัดผิวผนังปูนฉาบ ตร.ม. --- 30 --- .
- สกัดผิวกระเบื้องเคลือบ, โมเสคบุผนัง ตร.ม. --- 30 --- .
- รื้อผิวพื้นกระเบื้องยาง ตร.ม. --- 15 --- .
- สกัดผิวพื้นหินขัด และ กระเบื้องเคลือบ ตร.ม. --- 45 --- .
- รื้อพื้น + คาน + ตงไม้ ตร.ม. --- 50 --- .
ตัดต้นไม้
- ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ต้น --- 300 --- .
- ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.50 ม. ต้น --- 650 --- .
- รื้อดวงโคม + สวิทซ์ + ปลั๊ก จุด --- 10 --- .
รื้อสุขภัณฑ์
- โถส้วม จุด --- 80 --- .
- อ่างล้างหน้า, sink จุด --- 80 --- .
- ที่ปัสสาวะ จุด --- 80 --- .
- รื้อเครื่องปรับอากาศ window type ชุด --- 100 --- .
- ทำความสะอาดผนัง ตร.ม. --- 7 --- .
- ขูดลอกสี ตร.ม. --- 8 --- .
- ขูดลอกสี + ทำความสะอาด ตร.ม. --- 12 --- .
- ขัดพื้นกระเบื้องยาง + ลง wax ตร.ม. --- 20 --- .
- ขัดพื้นไม้ + ทำความสะอาด ตร.ม. --- 30 --- ไม่รวมเคลือบผิว
รื้ออาคารชั้นเดียว
- อาคารไม้ ตร.ม. --- 50 --- .
- อาคารไม้ ค.ส.ล. ตร.ม. --- 100 --- .
รื้ออาคารไม่เกิน 3 ชั้น
- อาคารไม้ ตร.ม. --- 120 --- .
- อาคารไม้ ค.ส.ล. ตร.ม. --- 200 --- .
- รื้ออาคารตั้งแต่ 4 - 5 ชั้น - อาคาร ค.ส.ล. ตร.ม. --- 300 --- .
. . . . . .

ที่มา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568 ติดต่อ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. MSN : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.