ลำดับงานการรื้อถอนอาคาร

28 September 2011

demolish

การรื้อถอนอาคาร เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่ไกล้ชิดกับอาคารอื่น ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การเตรียมงาน

1.ยกเลิกการใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และระบบการสื่อสารทั้งหมด

2.เตรียมกั้นแนวเขตป้องกันอันตราย โดยมีป้ายบอกเขตอันตรายชั่วคราวในบริเวณชุมชน มีผู้คนสัญจรคับคั่ง

3.หากจำเป็นต้องมีนั่งร้าน หรือบริเวณที่ต้องมีแผงกันวัสดุตกหล่นเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้ดำเนินการได้ก่อน

4.เตรียมเส้นทางลำเลียงวัสดุที่จะต้องขนออกและเส้นทางขนอุปกรณ์และเครื่องมือเข้าออกหน่วยงาน

5.เตรียมติดตั้งระบบน้ำประปา เพื่อสะดวกต่อการดำเนินการใช้สอยหรือป้องกันฝุ่น

6.เตรียมเครื่องมือสื่อสาร

7.กำหนดบริเวณทางเข้าออก ที่เด่นชัดของผู้ปฏิบัติหน้าที่

8.เตรียมอุปกรณ์รื้อถอนต่างๆ

9.เตรียมผ้าใบคลุมบริเวณที่อาจทำให้เกิดฝุ่นละอองได้


การสำรวจ

1.เข้าสำรวจเส้นทางเพื่อการเข้าไปสำรวจจากชั้นล่างถึงชั้นบน

2.กำหนดจุดสำรวจและจุดแสงสว่าง เพื่อการสำรวจอย่างปลอดภัย

3.สำรวจสภาพ ลักษณะ และดูความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อเตรียมการต่อไป

4.เมื่อได้แนวทางในการสำรวจ โดยจะต้องมีจุดเข้าออก ทางเดิน ทางหลบกรณีโครงสร้างไม่ปลอดภัย และจุดให้แสงสว่างแล้วจึงเข้าเคลียร์พื้นที่เฉพาะเส้นทางแนวสำรวจ ก่อน หลังการสำรวจและวางแผนงานเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการรื้อถอนต่อไป


การดำเนินการรื้อถอน


1.ขนย้ายครุภัณฑ์ต่างๆที่สามารถขนย้ายได้โดยไม่ต้องรื้อถอนจากชั้นล่าง ถึงชั้นบน

2.ถอดแกะอุปกรณ์ในส่วนที่เป็นกระจกหรือส่วนที่แตกหักง่าย

3.รื้อถอนหรือถอดส่วนที่สามารถให้แสงสว่างเพื่อสะดวกต่อการทำงานมากขึ้น

4.รื้อถอนส่วนงานฝ้าเพดาน เช่น หลอดไฟ โคมไฟ วัสดุตกแต่ง ฝ้าเพดาน พร้อมการขนย้าย

5.รื้อถอนส่วนผนังกั้นห้องต่างๆ

6.หลังจากการรื้อถอนส่วนตกแต่งออกหมดจนเหลือแต่โครงสร้างแล้ว ให้เตรียมเส้นทางการขนย้ายเศษซากจากชั้นบนลงชั้นล่าง

7.ขนย้ายเครื่องจักรต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า หรืออื่นๆลงชั้นล่างและออกจากหน่วยงาน

8.รื้อหลังคา พร้อมขนย้ายลงชั้นล่างทางเส้นทางที่กำหนดไว้

9.ทุบ ตัดคานชั้นบนสุด-ย่อยและขนย้ายลงสู่ชั้นล่างและขนออกนอกหน่วยงาน

10.ทำวิธีการเดียวกันนี้กับพื้นชั้นล่าง

11.ขนย้ายเศษซากออกจากหน่วยงานตลอดเวลาการรื้อถอนแต่ล่ะชั้น โดยการจัดเวลา ขนย้ายลงและออก


การขนเศษวัสดุ

1.วัสดุที่ใช้งานได้ ขนย้ายด้วยรถบรรทุก โดยมีผ้าใบคลุมมิดชิดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน

2.วัสดุที่ใช้งานไม่ได้ ขนย้ายด้วยรถดั้มใหญ่ โดยมีผ้าใบคลุมมิดชิดทั้งกลางวันและเวลากลางคืน


การป้องกัน

1.ทำแผงกันวัสดุตกหล่น โดยรอบอาคาร

2.ใช้ผ้าใบกันฝุ่นซึ่งกั้นโดยรอบอาคาร

3.ขณะดำเนินการรื้อถอน จะมีการฉีดน้ำกันฝุ่นตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ปลิวออกด้านนอก หรือปลิวออกน้อยที่สุด

4.การขนย้ายวัสดุที่เกิดฝุ่น จะต้องฉีดน้ำให้ชุ่มก่อนการดำเนินการ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.