การคุมงานตอกเสาเข็ม

28 September 2011

pile2

ผมมักจะย้ำเสมอว่า ในขั้นตอนของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน ทุกขั้นทุกตอนควรได้รับการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะจาก สถาปนิก,วิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญ เพราะการแก้ไขหรือปรับปรุงต่าง ๆ หากสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างฉับไวได้ทันท่วงที ในช่วงที่การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยประหยัดเวลาแล้วยังเป็นการประหยัดงบประมาณที่ไม่ต้องมารื้อถอนหรือซ่อมแซมให้ปวดหัวใจกันภายหลัง โดยเฉพาะรากฐานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบ้าน โดยเฉพาะในขั้นตอนของการตอกเสาเข็ม เรื่องเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ถือว่าสำคัญมากครับ

เริ่มตั้งแต่การวางแผนควบคุมการก่อสร้าง ที่ต้องมีการจัดทำแบบพิมพ์เขียว Shop Drawing แสดงแผนผังตำแหน่งเสาเข็มในโครงการทุกต้น หากในการก่อสร้างแต่ละครั้งนั้นมีจำนวนเสาเข็มเป็นจำนวนมาก ช่างคุมงานหรือวิศวกรควรมีการวางแผนระบบหรือขั้นตอน การตอกในแต่ละครั้งให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางกันเองแล้วยังถือเป็นการกำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของดินด้วยครับ บางครั้งเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สมควรมองข้าม เช่น การกำหนดจุดวางเสาเข็มก่อนนำไปตอก ก็เป็นเรื่องที่ช่วยให้การก่อสร้างแต่ละขั้นตอนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น หากเป็นไปได้ควรนำเสาเข็มไปไว้ในจุดที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่จะตอกให้มากที่สุด เพื่อความสะดวกเวลาใช้งาน หรือ สะดวกต่อการขนย้ายที่สำคัญลดความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการลากจูง เสาเข็มด้วยครับ การตรวจสอบสภาพตามมาตรฐานของวัสดุที่ใช้ก็ถือว่าสำคัญไม่ควรที่จะมองข้าม เช่น การตรวจสอบรอยแตกร้าว การโก่งงอของเสาเข็ม อายุในการบ่มของคอนกรีตเสาเข็ม มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.ไปจนถึง ปั้นจั่น ลูกตุ้มเหล็กที่ใช้ตอกและหมวกสวมหัวเข็ม เป็นต้น หากกล่าวตามหลักปฏิบัติในการก่อสร้างแล้ว การตอกเสาเข็มแต่ละต้น ต้องทำการตอกให้เสร็จสิ้นในแต่ละวัน ไม่ควรทิ้งเอาไว้ข้ามคืนหรือพักไว้แล้วมาตอกใหม่ จะทำให้เกิดแรงฝืดต้านและเสาเข็มอาจมีความเสียหายได้
ส่วนหนึ่งที่สถาปนิก วิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญ ต้องคอยควบคุมดูแลในช่วงที่มีการตอกเสาเข็มอยู่ตลอดเวลาก็เนื่องมาจากว่าการตอกเสาเข็มนั้นนับเป็นขั้นตอนส่วนที่สำคัญที่สุด สำหรับการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เพราะหากไม่ได้รับการควบคุมดูแลที่ดีพอในส่วนนี้ เรื่องของปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากความบกพร่องในช่วงการตอกเสาเข็มก็อาจสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้กับอาคารบ้านเรือนจนถึงขนาดในบางกรณีต้องรื้อหรือทุบทิ้งเพื่อสร้างกันใหม่ได้ครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.