Art Of Living : ความสมดุลแห่ง จุลภาค สู่ มหภาค

28 September 2011

aol301

ในเล่มที่ผ่านมาผมได้กล่าวถึง ความสมดุลของธาตุ ต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของทุกสรรพสิ่งในสากลจักรวาล แต่ถึงแม้ว่าองค์ประกอบพื้นฐานจะมีคุณสมบัติไม่เปลี่ยนแปลง แต่เงื่อนไขของเวลาก็นำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เว้น หนุ่ม สาว หรือคนแก่ ยากดีหรือมีจน ก็ล้วนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียมกันทุกผู้ทุกนาม

หากสังเกตสักนิด แฟน ๆ หลาย ๆ ท่านคงเริ่มตระหนักแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นก็ล้วนเกิดมาจากน้ำมือของมนุษย์เองทั้งสิ้นครับ ทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม หลาย ๆ สิ่งโดยรอบนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดี โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ ที่สภาพแวดล้อมภายนอกนับวันมีแต่จะแย่ลงทุก วัน ๆ
ในขณะที่ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้เรารับทราบข้อมูลจากทั่วทุกมุมโลกภายในเสี้ยววินาที แต่เรากลับไม่เคยรู้จักเพื่อนข้างบ้านเลย
ในขณะที่เรามีรถยนต์ซึ่งเป็นยานพาหนะที่รวดเร็วและสะดวกสบาย แต่เราก็มีรถติดที่ปล่อยควันพิษออกสู่ธรรมชาติ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก
ในขณะที่เรามีตึกสูงเสียดฟ้า คอนโดหรูหรามากมาย แต่เรากลับมีผู้คนจรจัดที่ไร้แม้ที่อยู่อาศัยมากมายกว่ายุคสมัยใด
ในขณะที่เรามีแสงสว่างใช้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งกลางวันและกลางคืน เรากลับต้องทำลายต้นไม้มากมายเพื่อสร้างเขื่อน ขนาดใหญ่โตมโหฬาร
จะเห็นได้ว่าสิ่งต่าง ๆ ในโลกใบนี้ล้วนเกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างแยกกันไม่ออก ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตรอยู่ตลอดเวลา แต่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายลงเช่นนี้ ก็ทำให้แฟน ๆ หลาย ๆ ท่าน พากันหลีกลี้ความไม่น่าภิรมย์ของสภาพแวดล้อมภายนอก เข้ามาอยู่ในบ้าน อันเป็นวิมานของแต่ละท่าน พยายามที่จะนำหลักของศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย เข้ามาปรับปรุง เสริมแต่งที่พักอาศัยของตนให้ดีขึ้น โดยลืมนึกไปถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมควบคู่กันไปด้วยครับ
แต่เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพราะฉะนั้นในการนำศิลปศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนั้น นอกจากจะนำมากปรับใช้ในบ้านของเราที่สังคมโดยรวมถือว่าเป็น จุลภาค แล้วในบ้านหลังใหญ่ระดับ มหภาค คือสังคมและสภาพแวดล้อมโดยรอบตัวเรานั้น ก็ควรที่เราทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลเอาใจใส่และปรับปรุงไปพร้อม ๆ กันครับ อย่าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเรา เป็นเรื่องที่ไกลเกินตัว แต่หากไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ก็ขอให้เริ่มจากบ้านเราก่อนนี่แหละครับ ลองศึกษากรรมวิธี การจัดสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยของเราให้ถูกต้องตามหลัก ของศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย โดยเป็นไปในทางที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมโดยรอบ และถึงแม้บ้านของท่านจะเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของสังคม แต่หากหน่วยเล็ก ๆ ทุก ๆ หน่วยดีแล้ว ก็ย่อมจะส่งผลให้สังคมโดยรวมดีขึ้นไปด้วยเช่นกัน ครับ

aol302

ในเล่มนี้ที่ผมได้พยายามกล่าวภาพรวมโดยกว้าง โดยไม่ได้ลงลึกถึงรายละเอียดของศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยนั้น เนื่องจากอยากจะย้ำให้แฟน ๆ เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่าง จุลภาค และ มหภาค ให้แฟน ๆ ได้ทำความเข้าใจว่า แท้จริงแล้ว ศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย นั้น มิได้จำกัดอยู่เพียงในที่พักอาศัยเท่านั้นครับ แต่ยังหมายรวมไปถึงสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมโดยรอบที่อยู่อาศัยของ แฟน ๆ ทุกท่านด้วย เพราะปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาล้วนเป็นผลสะท้อนจากการกระทำของเราต่อสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น หากเราช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ช่วยกันคนละไม้ละมือ นับว่าเป็น "ศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยระดับมหภาค" ที่เกิดจาก "ศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยระดับจุลภาค" โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ ช่วยกันสร้างจนเป็นพลังที่ใหญ่ ส่งผลให้พลังชีวิตดี (ตามหลักศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยเรียกว่า "ชี่") ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีความเจริญรุ่งเรืองย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ฉบับหน้ามาติดตามกันครับว่า หลักศิลปศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย ที่มีมาช้านานในยุคสมัยก่อนนั้น สามารถนำมาปรับใช้กับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างไรครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.