Art Of Living : ข้อห้ามในการเลือกทำเลที่ตั้งของศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัย

28 September 2011

aol501

สำหรับศิลปะศาสตร์แห่งการอยู่อาศัยนั้นได้มีข้อห้ามมากมายหลายข้อที่ช่วยทำให้บ้านของท่านเป็นบ้านที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ข้อห้ามต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มาจากการลองผิดลองถูกและปฎิบัติกันมาช้านานจนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ตกทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกันครับ ฉบับนี้ผมขอยกตัวอย่างข้อห้ามที่เป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งกับพื้นที่ในตัวบ้านกันนะครับ

1.ห้ามสร้างบ้านที่มีถนนรอบล้อมทั้งสี่ด้าน เนื่องด้วยบ้านนั้นควรจะเป็นสถานที่ที่มีความสงบวิเวก เป็นส่วนตัว มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายให้กับทุกคนในบ้าน ฉะนั้นบ้านที่ดีนั้นจึงไม่ควรมีถนนล้อมอยู่รอบด้านให้วุ่นวายทั้งกายและใจ เพราะบ้านที่มีถนนรอบล้อมนั้น ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะหาความสงบได้ยาก เนื่องจากเสียง, ฝุ่น, ควันจากการจราจรจะเข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัยตลอดเวลา เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิต สุขภาพกายทำให้พลังชีวิตของท่านลดลงได้

2.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่กลางลานบ้าน หรือปลูกบ้านล้อมต้นไม้ใหญ่ ทั้งนี้ก็เพราะต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และสูง มีโอกาสที่กิ่งไม้แห้งจะหล่นลงมาสร้างความเสียหายให้กับบ้านท่านได้ นึกถึงเวลามีพายุฝน หรือลมกรรโชกแรง จะทำให้ต้นไม้ที่เอนตามกระแสลมสร้างความเสียหายให้กับบ้านท่าน และอาจหักโค่นลงมาทับสร้างความเสียหายให้กับบ้านท่านได้ นอกจากนี้แล้วสิ่งสำคัญก็คือรากของต้นไม้ใหญ่นั้นมีพลังพอที่จะทำให้ระบบโครงสร้างฐานรากของบ้านท่านซึ่งเป็นส่วนที่มองไม่เห็นนั้นเสียหายได้ จากการซอนไซของรากไม้นั่นเองครับ

aol501

3.ห้ามปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้ในแนวเดียวกับประตูบ้าน นับว่าเป็นข้อห้ามอีกข้อเกี่ยวกับต้นไม้ เนื่องด้วยการปลูกต้นไม้บดบังทางเข้าบ้าน นั้นสร้างความสับสนให้กับกัลยาณมิตรที่มาเยี่ยมเยือนท่าน ตลอดจนต้นไม้หน้าบ้านนั้นทำให้การปรับใช้พื้นที่หน้าบ้านของท่านทำได้ยากขึ้นด้วย และมีโอกาสที่ต้นไม้จะหักโค่นลงมาสร้างความเสียหายได้เช่นกันครับ

4.ห้ามปลูกบ้านตั้งอยู่บนทำเลที่สร้างความรำคาญใจ ท้อแท้และหดหู่ บันทอนพลังชีวิตของท่าน เช่น ป่าช้า สถานีตำรวจ โรงพยาบาล เรือนจำ หรือศาล เป็นต้น เพราะแน่นอนว่าบ้านอันเป็นสถานที่พักผ่อนและสร้างเสริมพลังชีวิต ให้กับผู้อยู่อาศัยนั้น ต้องอยู่ในที่ที่สงบ มีความวิเวกพอเหมาะ ครับ

5.ห้ามสร้างบ้านบนที่ดินชายธง จริง ๆ ข้อห้ามข้อนี้ถ้าจะพูดให้ถูกก็คือไม่ควรที่จะเลือกซื้อที่ดินชายธงครับ เพราะที่ดินชายธงนั้น เป็นพื้นที่ที่เลือกวางตัวบ้านได้ยาก อันเนื่องมาจากลักณษะของพื้นที่นั่นเองครับ ส่วนท่านที่มีพื้นที่ชายธงอยู่แล้ว หากมีความจำเป็นก็สามารถปลูกสร้างได้ แต่ต้องออกแบบให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่สักหน่อยนั่นเองครับ

ฉบับนี้ก็ขอให้ท่านพิจารณากันดูว่าทำเลในการปลูกบ้านของท่าน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ในฉบับหน้าผมจะกล่าวถึงในรายละเอียดในส่วนอื่นๆ กันต่อครับ

Login

or
or

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.