แนวคิด

การเคลื่อนตัวของดิน

cityplan

ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนของท่านนั้น การตอกเสาเข็มยาว ๆ โดยเฉพาะเสาเข็มที่มีพื้นที่หน้าตัดมาก ๆ นั้น ปริมาตรของดิน จะถูกแทนที่ด้วยปริมาตรของเสาเข็มที่ตอกลงไป ส่งผลให้ปริมาตรของดินที่ถูกแทนที่นั้นจะไปผลักเสาเข็มของอาคารข้างเคียง หรือแม้กระทั่งเสาเข็มที่ตอกเสร็จไปก่อนแล้วให้เคลื่อนตัวชำรุดเสียหายได้ครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเสาเข็มเหล่านั้นเป็นเสาเข็มขนาดสั้น หรือเสาเข็มเจาะหล่อในที่ขนาดเล็กซึ่งเสริมเหล็กส่วนบนไว้เพียงเล็กน้อย เพียง 5-8 เมตร หรือเสาเข็มที่เกิดจากการต่อกันของเสาเข็มสั้น ๆ 2-3 ท่อนและต่อด้วยปลอกเหล็กธรรมดา อาจจะถูกดินดันจนหลุดออกจากกันได้ครับ หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์นี้ขึ้น อาจจะถึงขั้นทำให้อาคารเกิดการวิบัติ ทรุดตัวอย่างรุนแรง เพราะความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มลดลง หรือหมดสภาพในการรับน้ำหนัก ตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม ทุกครั้งที่แฟน ๆ พบกับผมมาพร้อมกับปัญหาของเสาเข็ม ผมก็อดเวทนาไม่ได้ เพราะการแซมเสาเข็มใหม่ เพื่อช่วยพยุงอาคารนั้น มีราคาแพงมากและขั้นตอนในการซ่อมแซมยุ่งยากมากครับ
ฉะนั้นในการตอกเสาเข็มที่มีเสาเข็มขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก หรือมีการก่อสร้างชิดติดกับอาคารข้างเคียงแล้วล่ะก็ ควรเลือกใช้เสาเข็มเจาะชนิดหล่อในที่ เป็นชนิดที่ควักดินในปลอกออก มิฉะนั้นปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นอาจจะเกิดขึ้นได้ครับ

  • Hits: 714

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.