มาทำความรู้จัก เรา

อาคารที่ดี เริ่มจากแบบที่ดี

planban มุ่งเน้นให้ความรู้ สาระประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ การสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์
สำหรับผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และการใช้ชีวิตในอาคารที่ดี

planban เริ่มก่อตั้งโดย 

1.บริษัท สเร็นกรุ๊ป จำกัด ดูแลงานออกแบบและงานก่อสร้าง
2.บริษัท มาสเตอร์พีชมีเดีย แอนด์ ทราเวล จำกัด ดูแลสื่อสิ่งพิมพ์

โดยให้ความรู้เรื่องการออกแบบและก่อสร้างบ้านและอาคารอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ที่สนใจผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่
1.สื่อ สิ่งพิมพ์ ผ่าน นิตยสาร masterpiece ภายใต้สโลแกน home&living style magazine
2.สื่อ internet ผ่าน เวปไซต์ planban ภายใต้สโลแกน อาคารที่ดี เริ่มจากแบบที่ดี
3.สื่อ โทรทัศน์ และอื่นๆ ผ่าน รายการต่างๆ โดยมุ่งเน้น เพื่อยกระดับคุณภาพที่อยู่อาศัย

"เรามุ่งเน้นให้การสร้างอาคารที่ดีสักหลังนั้นทำได้ง่าย ๆ ไม่ใช่เรื่องยาก ให้ความรู้ต่างๆ ที่มุ่งให้สารประโยชน์ซึ่งจะนำไปสู่ การสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ สำหรับผู้ที่สนใจด้านการออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลรักษา และการใช้ชีวิตที่ดีในอาคาร"

หลักการและเหตุผล

ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จะพบว่าการก่อสร้างในประเทศ ตั้งแต่งานขนาดเล็กไปจนถึง โครงการขนาดกลาง การสร้างบ้านพักอาศัยทั่วไปนั้น เจ้าของบ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจ ทั้งในเรื่องของงานออกแบบตามหลักสถาปัตยกรรม ที่สามารถช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของผู้เป็นเจ้าของอาคาร ตลอดจนการวางแผนงานก่อสร้าง ที่ช่วยลดปัญหาระหว่างก่อสร้างและช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เจ้าของอาคารมักประสบปัญหา การขาดผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินงานก่อสร้าง ขาดคำแนะที่ถูกต้อง รวมถึงไม่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและระบบก่อสร้างที่ถูกต้องตรงตามความต้องการ  ส่งผลให้แบบและงานก่อสร้างที่ได้ขาดมาตรฐาน และมักเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ทำให้ต้องซ่อมแซมแก้ไขใหม่ หรือในบางกรณีปัญหารุนแรงจนต้องทำการรื้อถอน ก็มีให้เห็นไม่น้อย

ปัจจัยสำคัญอีกประการก็คือ ปัญหาค่าใช้จ่ายที่บานปลายจากงบประมาณการก่อสร้างที่ประเมินไว้ก่อนการลงทุนสร้าง เนื่องจากความไม่รู้ และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือได้รับข้อมูลผิดๆ จากผู้รับเหมาที่มุ่งหวังเพียงผลกำไรเท่านั้น

จากสาเหตุต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเกิดขึ้นจากการมองข้ามความสำคัญ ของการสรรหาสถาปนิกและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ์โดยตรงมาดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงขาดความใส่ใจในกระบวนการสร้างที่พักอาศัย ตั้งแต่การออกแบบจนถึงการก่อสร้างนั่นเอง

ทีมงาน planban จึงมีแนวนโยบาย ให้ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบและงานก่อสร้างที่ถูกต้องแก่คนทั่วไป เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลของการสร้างอาคารที่ดี อยู่สบายซักหลัง มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยเริ่มตั้งแต่ การออกแบบที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ สภาพสังคมและเศรษฐกิจ อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว มีการจัดการบริหารงานก่อสร้างและการควบคุมงบประมาณที่ถูกต้องยุติธรรม ช่วยให้สามารถวางแผนและตรวจสอบการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และสนับสนุนให้ผู้คนได้รับข้อมูลความรู้ การดูแลรักษาอาคารและสามารถการแก้ ปัญหาเบื้องต้นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับอาคารได้ โดยใช้สื่อโทรทัศน์และสื่อด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับอาคาร ให้เข้าถึงบุคคลทั่วไปได้อย่างง่ายไม่ซับซ้อนและได้รับ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ที่จะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมของสังคมในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่อง “บ้าน” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ อันเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่คนทั่วไปจะต้องอยู่อาศัยไปตลอดชีวิต


planban.co

planban ได้รับเกียรติจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เป็น HOTWEB ประจำ ฉบับ วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2550 ทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติ และขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

"สาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน
บริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรม งานระบบ รวมทั้งงานก่อสร้างทั่วไป จัดทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับบ้านและการก่อสร้าง โดยแนวคิดที่มาจาก “บ้านที่ดี เริ่มจากแบบที่ดี” มีเนื้อหาหลากหลายที่ให้ความรู้ให้กับคนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มคนที่กำลังมองหาบ้านใหม่ สาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้านและการก่อสร้าง ไล่ตั้งแต่เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน การขออนุญาตก่อสร้าง การขอรังวัดที่ดิน ผังเมืองรวม จะเลือกซื้อที่ดินจะต้องดูอะไรบ้าง สาระการออกแบบข้อมูลพื้นฐานที่คนสร้างบ้านควรรู้ สาระน่ารู้เรื่องงานเข็ม วิธีป้องกันความร้อนในบ้าน ฉนวนและการติดตั้งงานตกแต่ง และ DIY อาทิ การตรวจสอบดูแลรักษาอาคารด้วยตัวเอง เคล็ดไม่ลับเทคนิคทำบ้านเล็กให้น่าอยู่แต่บ้านอย่างไรไม่บานปลาย ไอเดียแต่งบ้านอย่างมีสไตล์ การเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ การแต่งบ้านให้เป็นมงคล คู่มืออนุรักษ์และประหยัดพลังงาน คลิกไปที่เว็บไซต์ planban"

คัดลอกบทความจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับ วันอาทิตย์ ที่ 8 กรกฎาคม 2550

เวปไซต์ planban.co ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.ให้ความรู้เกี่ยวกับงานออกแบบที่ดี ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ของการมีแบบที่ดี ที่สัมพันธ์กับมิติการใช้ชีวิตของคนในบ้าน

2.ให้ความรู้เกี่ยวกับ งานก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง รวมถึงการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องรอยร้าว ปัญหารั่วซึม บ้านร้อน ปัญหาการทรุดตัว ความรู้เรื่องการต่อเติม การดัดแปลงอาคาร ตลอด จนข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคคลทั่วไปในการออกแบบ การก่อสร้างและแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับ บ้านและอาคาร เพื่อลดปัญหาและงบประมาณในระหว่างก่อสร้าง

4.สร้างกระแสค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องการให้เห็นความสำคัญของการออกแบบและการก่อสร้างบ้าน ชี้ให้เห็นถึงผล กระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ใส่ใจในการออกแบบและเทคนิคการก่อสร้าง

5.เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสได้แบบพิมพ์เขียวที่มีคุณภาพสำหรับก่อสร้างบ้านในราคาประหยัด

6.เพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคสื่อที่ให้ทั้งสารประโยชน์และความบันเทิงแก่บุคคลทั่วไป

บริษัท สเร็นกรุ๊ป จำกัด

"ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 23 มีนาคม 2550 จากการรวมตัวของความคิดที่ตรงกันจากผู้บริหาร และได้รับการสนับสนุนจากบุคคลในสายงานก่อสร้าง รวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพ มีความชำนาญงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ผู้มีประสบการณ์และมีความสามารถ ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจ ด้านการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งรับเหมางานก่อสร้าง"
บริษัท มีนโยบายให้ผลงานออกแบบและก่อสร้างมีคุณภาพสูงสุด รวมถึงออกแบบให้ตรงกับความต้องการด้านงบประมาณและความสวยงาม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด งานหลักของบริษัท คือ งานออกแบบอาคารให้สอดคล้องกับงบประมาณ และอาจรวมถึงงานก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง ในบางโครงการ โดยให้บริการครอบคลุมอาคารทุกประเภท ตั้งแต่ บ้านพักอาศัย อพาร์ทเมนต์ โรงงาน สระว่ายน้ำ อพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท งานก่อสร้างโยธา งานระบบทุกชนิด รวมถึงงานตกแต่งภายใน และ งานภูมิสถาปัตย์

นิตยสาร masterpiece

นิตยสาร masterpiece home & Living style magazine เป็นนิตยสารรายเดือนที่นำเสนอความรู้เกี่ยว กับการอยู่อาศัยอย่างมีสไตล์ สวยหรูโด่ดเด่นเหมาะกับการเลือกเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว คัดสรรสันสิ้นค้าและเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำมานำเสนอ และเทคนิดการตกแต่งสวนอย่างมีสไตล์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม แนะนำภัตตราคารหรูสำหรับเมนูนอกบ้าน แนะนำงานดีไซน์การตกแต่งบ้าน แนะนำรถนำเข้าจากต่างประเทศ แนะนำสถานที่ออกกำลังากย และสถานที่พักผ่อนต่างๆ ข่าวความเคลื่อนไหวของธุรกิจสายการบิน แนะนำความรู้เรื่องการตกแต่งออกแบบที่อยู่อาศัยเช่น บ้านสุดหรู อพาต์เม้นท์ คอนโดมิเนียม รวมถึง รีสอร์ทระดับห้าดาว สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนจัดสร้างอพาร์ตเม้นท์ไว้เป็นธุรกิจหรือแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

สถาปนิกมวลชน

สถาปนิกมวลชน"สร้างสรรค์งานออกแบบและก่อสร้างเพื่อรับใช้ มวลชน" โดยมุ่งหมายให้คนส่วนใหญ่เข้าถึง เข้าใจหลักการออกแบบเพื่อให้ได้ บ้านพักอาศัยและอาคารที่เหมาะสมกับงบประมาณของตน โดยมุ่งเน้นงานออกแบบเพื่อคนกลุ่มใหญ่ในสังคม เช่น บ้านพักอาศัยขนาด กลาง-เล็ก อพาร์ทเม้นต์ และอาคารสาธารณะอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์กับคนหมู่มาก

สถาปนิกมวลชนเริ่มมีความคิดในการออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ รับใช้คนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเริ่มมีแนวคิดตั้งแต่ เป็นนักศึกษาสถาปัตยกรรม และเริ่มทำงานออกแบบ กับ "อาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย" ในนาม ของ "บ้านไม่บาน" และ "อพาร์ทเม้นต์ไม่บาน" และพัฒนารูปแบบที่พักอาศัยมาโดยตลอด

นอกจากนี้ยังมี บทความด้านงานออกแบบ ก่อสร้างที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ทั้งทางหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ รายการโทรทัศน์ และ เวปไซต์

ปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบบ้านพักอาศัยขนาด กลาง-เล็ก และ อพาร์ทเม้นต์ เพื่อผู้สนใจในนาม "แบบบ้านมวลชน"

แบบบ้านมวลชน

ติดต่อเรา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.